Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - Dokumenty szkoły
A A

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

Statut Technikum w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

Statut Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

Statut Szkoły Policealnej Wielobranżowej w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. H. Roszczynialskiego w Rumi

Statut Branżowej Szkoły I Stopnia w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

Statut Branżowej Szkoły II Stopnia w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. H. Roszczynialskiego w Rumi

Regulamin określający zasady udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Powiat Wejherowski

Sprawozdania finansowe PZS nr 2 w Rumi

Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin ZFŚS

Regulamin udzielania zamówień publicznych

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin biblioteki

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi

Sprawozdania finansowe PZS nr 2 w Rumi

Regulamin wycieczek

Program Wychowawczo - Profilaktyczny

 

 

Link do sprawozdań finansowych Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Rumi

Sprawozdania finansowe PZS nr 2 w Rumi http://bip.powiatwejherowski.pl/artykul/697/6585/powiatowy-zespol-szkol-nr-2-w-rumi

 

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

BIOLOGIA

CHEMIA

FIZYKA

GEOGRAFIA

HISTORIA, HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

INFORMATYKA

JĘZYK POLSKI BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

JĘZYK POLSKI TECHNIKUM

JĘZYKI OBCE

MATEMATYKA

PLASTYKA

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PRZEDMIOTY ZAWODOWE GASTRONOMICZNE I HOTELARSKIE

PRZEDMIOTY ZAWODOWE MECHANICZNE

PRZEDMIOTY ZAWODOWE TURYSTYCZNE

PRZEDMIOTY ZAWODOWE FRYZJERSKIE

RELIGIA

PRZEDMIOTY ZAWODOWE SPEDYTOR I LOGISTYK

PRZEDMIOTY ZAWODOWE SPRZEDAWCA

WYCHOWANIE FIZYCZNE

WIEDZA O KULTURZE

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

PRZEDMIOTY ZAWODOWE PRZEMYSŁ MODY