Technik hotelarstwa – kształcenie dualne

Nowy kierunek, nowy system nauczania!!!!

System dualny zakłada połączenie nauki teoretycznej z praktyczną nauką zawodu. Programy nauczania uwzględniają w dużej mierze potrzeby pracodawców i umożliwiają młodym ludziom podjęcie pracy w wyuczonym zawodzie natychmiast po zakończeniu nauki.

Okres nauki:  4 lata

Tryb nauki:  dzienny

Potwierdzenie kwalifikacji: dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i świadectwo maturalne.

U nas nauczysz się:

 • organizacji pracy w zawodzie hotelarskim, w tym usług gastronomicznych, turystycznych i rekreacyjnych
 • fachowej i kompleksowej obsługi gości hotelowych
 • przepisów prawnych do prowadzenia zakładu hotelarskiego
 • prowadzenia korespondencji i obsługi nowoczesnego sprzętu biurowego
 • prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaży usług hotelarskich
 • przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi
 • przygotowania pokoju hotelowego na przyjęcie gości
 • organizacji kongresów, konferencji, zjazdów oraz imprez okolicznościowych
 • obsługiwać gości w restauracjach wszystkich kategorii, kawiarniach, drink barach itp.
 • prowadzi dokumentację eksploatacyjną obiektu hotelarskiego, oblicza i interpretuje wskaźniki wykorzystania bazy hotelowej
 • wykorzystywać techniki komputerowe w hotelarstwie

 Dlaczego warto wybrać  „Hipolita”:

 • wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, posiadającej bogate doświadczenie w przygotowaniu młodzieży do egzaminów maturalnych oraz zawodowych
 • realizujemy  zadania związane z przygotowaniem profesjonalnych pracowników;
 • nowoczesna i zmodernizowane obiekty szkoły
 • wycieczki edukacyjne po obiektach noclegowych
 • możliwość udziału w praktykach zagranicznych Erasmus +
 • udział w konkursach organizowanych na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim
 • udział w targach hotelarskich
 • praktyki zawodowe w prestiżowych hotelarskich

Praca:

Po ukończeniu naszej szkoły masz możliwość podjęcia pracy w :

 • zakładach hotelarskich
 • ośrodkach wypoczynkowych
 • zakładach uzdrowiskowych
 • administracji samorządowej zajmujących się usługami hotelarskimi, a także w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach
 • możesz prowadzić własną działalność gospodarczą
 • na stanowisku kierownika, menedżera hotelu
 • pracownik recepcji hotelowej
 • kierownik służby pięter w hotelu, inspektor pięter, pokojowa
 • firmach zajmujących się rozwojem sieci hotelowych i pozyskiwaniem nowych miejsc pod ich budowę
 • własne przedsiębiorstwo świadczące usługi noclegowe i gastronomiczne

 Kwalifikacje zawodowe:

 • TG.12. Planowanie i realizowanie usług w recepcji
 • TG.13. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie