Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - Projekt 3.3.1
A A

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

ogloszenie o naborze uczestnikw staze zawodowe


ogloszenie o naborze uczestnikw kurs wozkow widlowych 03


ogloszenie o naborze uczestnikw kurs prawa jazdy 04


ogloszenie o naborxze uczestnikw kurs jezyka angielskiego 01 internet male

ogloszenie o naborxze uczestnikw kurs magazyniera 01 internet male

ogloszenie o naborxze uczestnikw kurs prawa jazdy 03 internet male

ogloszenie o naborxze uczestnikw kurs wozkow widlowych 03 internet male

ogloszenie o naborxze uczestnikw staze zawodowe internet male

Projekt 3.3.1. RPO WP 2014-2020 Jakość edukacji zawodowej:
Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy.


01.09.2016 r. rozpoczął się największy projekt kształcenia zawodowego w Powiecie Wejherowskim. Podczas konferencji dotyczącej rozwoju szkolnictwa zawodowego podpisano stosowne umowy o współpracę pomiędzy Starostą Gabrielą Lisius i Etatowym Członkiem Zarządu Wojciechem Rybakowskim a przybyłymi przedstawicielami szkół. Wartość projektu wynosi ponad 30 milionów zł.Przedstawiciele naszej szkoły: dyrektor Halina Filińska, Sylwia Pojawa, Mariola Licau, Kamila Żóraw oraz Dariusz Klonowski podpisali umowy z władzami starostwa odnośnie koordynacji działań projektu unijnego.

 

View the embedded image gallery online at:
http://hipolit.info/projekt-3-3-1#sigFreeId87dd943358

 

Programy unijne

  1. Informacje o programie
  2. Staże dla uczniów
  3. Szkolenia dla uczniów
  4. Szkolenia dla nauczycieli
  5. Galeria zdjęć

 

 

1.Informacje o programie

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) to program, którego celem jest podjęcie wyzwań rozwojowych stojących przed województwem pomorskim w sferze gospodarczej, edukacji, aktywności zawodowej i społecznej, wykorzystania specyficznych potencjałów poszczególnych obszarów, systemu transportowego, energii i środowiska.

 

RPO WP 2014-2020 jest jednym z narzędzi realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (SRWP 2020). Tematyczny zakres oraz logika interwencji RPO WP 2014-2020 zdeterminowane są także zapisami sześciu Regionalnych Programów Strategicznych (RPS) w zakresie: rozwoju gospodarczego (Pomorski Port Kreatywności), aktywności zawodowej i społecznej (Aktywni Pomorzanie), transportu (Mobilne Pomorze), energetyki i środowiska (Ekoefektywne Pomorze), atrakcyjności kulturalnej i turystycznej (Pomorska Podróż) i ochrony zdrowia (Zdrowie dla Pomorzan), które są bezpośrednią odpowiedzią na wyzwania zdiagnozowane w SRWP 2020. Istotna będzie zgodność i realny wpływ każdego z finansowanych w ramach RPO WP 2014-2020 projektów na realizację zapisów SRWP 2020 oraz odpowiedniego RPS.

 

RPO WP 2014-2020 jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (UE) w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Alokacja środków UE na Program wynosi łącznie 1,86 mld EUR, w tym 1,34 mld EUR z EFRR i 524,6 mln EUR z EFS. Wartość środków unijnych w RPO WP 2014-2020 jest o 926,4 mln EUR wyższa od Programu na lata 2007-2013, co czyni go największym w historii województwa pomorskiego programem inwestycyjnym, będącym w dyspozycji władz regionalnych.

 

 

 

2.Staże dla uczniów

 

W ramach realizowanego projektu w latach 2017-2020 realizowane będą staże zawodowe przeznaczone dla uczniów naszej szkoły kształcących się w zawodzie technik logistyk w firmie Leroy Merlin w Rumi na stanowisku logistyk sklepu.

 

 

3.Szkolenia dla uczniów

 

W ramach realizowanego projektu w latach 2017-2020 realizowane będą następujące szkolenia przeznaczone dla uczniów naszej szkoły kształcących się w zawodzie technik logistyk:

 

2017

2018

2019

2020

kurs prawa jazdy

kat. B

kurs języka angielskiego zawodowego

kurs języka angielskiego zawodowego

kurs prawa jazdy

kat. B

kurs obsługi 
wózków widłowych

kurs prawa jazdy

kat. B

kurs prawa jazdy

kat. B

kurs obsługi 
wózków widłowych

wykłady branżowe
i laboratoryjne
w szkołach wyższych

kurs obsługi 
wózków widłowych

kurs obsługi 
wózków widłowych

wykłady branżowe
i laboratoryjne
w szkołach wyższych

 

wykłady branżowe
i laboratoryjne
w szkołach wyższych

wykłady branżowe
i laboratoryjne
w szkołach wyższych

kursy  podstawowe ADR

 

kurs MS Excel

kurs MS Excel

 

 

kurs magazyniera

kurs magazyniera

 

 

 

kursy  podstawowe ADR

 

 

 

 

4.Szkolenia dla nauczycieli

 

W ramach realizowanego projektu w latach 2017-2020 realizowane będą szkolenia przeznaczone dla nauczycieli branży TSL z naszej szkoły:

 

2017

2018

2019

2020

spotkania nauczycieli w ramach sieci współpracy

spotkania nauczycieli w ramach sieci współpracy

spotkania nauczycieli w ramach sieci współpracy

spotkania nauczycieli w ramach sieci współpracy

udział nauczycieli logistyki w Forum Nauczycielskim
w WSL w Poznaniu

udział nauczycieli logistyki w Forum Nauczycielskim
w WSL w Poznaniu

udział nauczycieli logistyki w forum nauczycielskim
w WSL w Poznaniu

udział nauczycieli logistyki w forum nauczycielskim
w WSL w Poznaniu

studia podyplomowe branża TSL

 

 

 

 

 5. Galeria zdjęć

 

Wizyta studyjna w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu

 

View the embedded image gallery online at:
http://hipolit.info/projekt-3-3-1#sigFreeId52e44d8d1b

 

Staże zawodowe

 

View the embedded image gallery online at:
http://hipolit.info/projekt-3-3-1#sigFreeIdd0bd15042e

 

Projekt 3.3.1 Mateusz Dziedzic pdf.io

Artykuł powstał w ramach Kampanii #RealnaRzeczywistość - kampania opisująca projekt wspierany przez fundusze unijne, informująca mieszkańców województwa pomorskiego, jakie inwestycje są realizowane w regionie dzięki wsparciu unijnemu

 

 

STAROSTWO POWIATOWE W WEJHEROWIE

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego

 

Ogłasza nabór uczniów na staże zawodowe u pracodawców

 

podnoszące umiejętności i kwalifikacje zawodowe

w branży: Transport, logistyka i motoryzacja.

 

Staż zawodowy przeprowadzony zostanie w ramach Projektu:Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy” realizowanego przez Powiat Wejherowski w ramach poddziałania 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Warunki naboru i uczestnictwa w Projekcie określają:

 

Uchwała Nr  V/335/17 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 15 lutego 2017 r. określająca zasady uczestnictwa w Projekcie w ramach Poddziałania 3.3.1 RPO WP 2014-2020.

 

Uchwała Nr V/365/17 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. określająca regulamin staży i praktyk zawodowych u pracodawców realizowanych w ramach Projektu z Poddziałania 3.3.1 RPO WP 2014-2020.

 

 

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmuje sekretariat szkoły.    

 

 

    

            

Wejherowo, 28 kwietnia 2017 r.       

 

 

 

                                                                                      ………………………………………..

                                                                               Dyrektor Szkoły – Koordynator Projektu

 

Archiwum wiadomości

Nabór na kursy w ramach projektu zawodowego

 

Nabór uczniów na kurs języka angielskiego zawodowego

STAROSTWO POWIATOWE W WEJHEROWIE

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego

Ogłasza nabór uczniów na kurs języka angielskiego zawodowego

podnoszący umiejętności i kwalifikacje zawodowe

w branży: Transport, logistyka i motoryzacja (w zakresie transportu i logistyki).

Kurs przeprowadzony zostanie w ramach Projektu: „Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy” realizowanego przez Powiat Wejherowski w ramach poddziałania 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Warunki naboru i uczestnictwa w Projekcie określają:

Uchwała Nr  V/335/17 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 15 lutego 2017 r. określająca zasady uczestnictwa w Projekcie w ramach Poddziałania 3.3.1 RPO WP 2014-2020.

Uchwała Nr V/365/17 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. określająca regulamin staży i praktyk zawodowych u pracodawców realizowanych w ramach Projektu z Poddziałania 3.3.1 RPO WP 2014-2020.

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmuje sekretariat szkoły do dnia 30.11.2018 r.       

Dyrektor Szkoły – Koordynator Projektu

Wejherowo, 19 listopada 2018 r.

 

Nabór uczniów na kurs magazyniera

STAROSTWO POWIATOWE W WEJHEROWIE

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego

Ogłasza nabór uczniów na kurs magazyniera

podnoszący umiejętności i kwalifikacje zawodowe

w branży: Transport, logistyka i motoryzacja (w zakresie transportu i logistyki).

Kurs przeprowadzony zostanie w ramach Projektu: „Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy” realizowanego przez Powiat Wejherowski w ramach poddziałania 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Warunki naboru i uczestnictwa w Projekcie określają:

Uchwała Nr  V/335/17 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 15 lutego 2017 r. określająca zasady uczestnictwa w Projekcie w ramach Poddziałania 3.3.1 RPO WP 2014-2020.

Uchwała Nr V/365/17 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. określająca regulamin staży i praktyk zawodowych u pracodawców realizowanych w ramach Projektu z Poddziałania 3.3.1 RPO WP 2014-2020.

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmuje sekretariat szkoły do dnia 30.11.2018 r.       

Dyrektor Szkoły – Koordynator Projektu

Wejherowo, 19 listopada 2018 r.

 

Nabór uczniów na kurs prawa jazdy kat. B

STAROSTWO POWIATOWE W WEJHEROWIE

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego

Ogłasza nabór uczniów na kurs prawa jazdy kat. B

podnoszący umiejętności i kwalifikacje zawodowe

w branży: Transport, logistyka i motoryzacja (w zakresie transportu i logistyki).

Kurs przeprowadzony zostanie w ramach Projektu: „Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy” realizowanego przez Powiat Wejherowski w ramach poddziałania 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Warunki naboru i uczestnictwa w Projekcie określają:

Uchwała Nr  V/335/17 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 15 lutego 2017 r. określająca zasady uczestnictwa w Projekcie w ramach Poddziałania 3.3.1 RPO WP 2014-2020.

Uchwała Nr V/365/17 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. określająca regulamin staży i praktyk zawodowych u pracodawców realizowanych w ramach Projektu z Poddziałania 3.3.1 RPO WP 2014-2020.

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmuje sekretariat szkoły do dnia 30.11.2018 r.       

Dyrektor Szkoły – Koordynator Projektu

Wejherowo, 19 listopada 2018 r.

 

Nabór uczniów na szkolenie z obsługi wózków widłowych

STAROSTWO POWIATOWE W WEJHEROWIE

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego

Ogłasza nabór uczniów na szkolenie z obsługi wózków widłowych

podnoszące umiejętności i kwalifikacje zawodowe

w branży: Transport, logistyka i motoryzacja (w zakresie transportu i logistyki).

Szkolenie przeprowadzone zostanie w ramach Projektu: „Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy” realizowanego przez Powiat Wejherowski w ramach poddziałania 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Warunki naboru i uczestnictwa w Projekcie określają:

Uchwała Nr  V/335/17 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 15 lutego 2017 r. określająca zasady uczestnictwa w Projekcie w ramach Poddziałania 3.3.1 RPO WP 2014-2020.

Uchwała Nr V/365/17 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. określająca regulamin staży i praktyk zawodowych u pracodawców realizowanych w ramach Projektu z Poddziałania 3.3.1 RPO WP 2014-2020.

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmuje sekretariat szkoły do dnia 30.11.2018 r.       

Dyrektor Szkoły – Koordynator Projektu

Wejherowo, 19 listopada 2018 r.

 

Nabór uczniów na wyjazd na realizację wykładów branżowych i laboratoryjnych w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu

 

STAROSTWO POWIATOWE W WEJHEROWIE

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi im. Hipolita Roszczynialskiego

 

Ogłasza nabór uczniów na wyjazd na realizację wykładów branżowych
i laboratoryjnych w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu

 

podnoszący umiejętności i kwalifikacje zawodowe

w branży: Transport, logistyka i motoryzacja.

 

Wyjazd przeprowadzony zostanie w ramach Projektu:Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy” realizowanego przez Powiat Wejherowski w ramach poddziałania 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Warunki naboru i uczestnictwa w Projekcie określają:

 

Uchwała Nr  V/335/17 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 15 lutego 2017 r. określająca zasady uczestnictwa w Projekcie w ramach Poddziałania 3.3.1 RPO WP 2014-2020.

 

Uchwała Nr V/365/17 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. określająca regulamin staży i praktyk zawodowych u pracodawców realizowanych w ramach Projektu z Poddziałania 3.3.1 RPO WP 2014-2020.

 

 

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmuje sekretariat szkoły do dnia    20.04.2017 r.       

 

 

    

            

Wejherowo, 10 kwietnia 2017 r.       

 

 

 

                                                                                      ………………………………………..

                                                                               Dyrektor Szkoły – Koordynator Projektu

 

 

NABÓR NAUCZYCIELI do udziału w Forum Nauczycielskim w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu

 

STAROSTWO POWIATOWE W WEJHEROWIE

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego

 

Ogłasza nabór nauczycieli do udziału w Forum Nauczycielskim
w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu

 

podnoszący umiejętności i kwalifikacje zawodowe

w branży: Transport, logistyka i motoryzacja.

 

Udział w FN przeprowadzony zostanie w ramach Projektu:Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy” realizowanego przez Powiat Wejherowski w ramach poddziałania 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Warunki naboru i uczestnictwa w Projekcie określają:

 

Uchwała Nr  V/335/17 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 15 lutego 2017 r. określająca zasady uczestnictwa w Projekcie w ramach Poddziałania 3.3.1 RPO WP 2014-2020.

 

Uchwała Nr V/365/17 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. określająca regulamin staży i praktyk zawodowych u pracodawców realizowanych w ramach Projektu z Poddziałania 3.3.1 RPO WP 2014-2020.

 

 

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmuje sekretariat szkoły do dnia    20.02.2017 r.       

 

 

    

            

Wejherowo, 15 lutego 2017 r.       

 

 

 

                                                                                      ………………………………………..

                                                                               Dyrektor Szkoły – Koordynator Projektu