Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - Klasa wielozawodowa
A A

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

Chcesz zostać fotografem, złotnikiem, krawcem, stolarzem, piekarzem, cukiernikiem, elektrykiem…

Twoja pasja może okazać się Twoim zawodem i kluczem do sukcesu.

 

Okres nauki:  3 lata.

Tryb nauki: 

  • nauka przedmiotów ogólnokształcących w szkole,
  • nauka przedmiotów zawodowych na miesięcznych kursach zawodowych lub konsultacjach w Ośrodkach Dokształcania Zawodowego. W każdym roku szkolnym odbywa się jeden kurs/ konsultacje.
  • zajęcia praktyczne u wybranego pracodawcy.

 

WAŻNE:

  • Harmonogram oraz lokalizacje kursów zamieszczone zostaną na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym. Koszty dojazdu, wyżywienia i ewentualnego zakwaterowania w internacie ponoszą prawni opiekunowie/ rodzice ucznia. Przykładowe lokalizacje kursów: CKZ w Tczewie, OKZ Bytów, CKZiU Gdynia, CKZ Jelenia Góra.
  • Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego uczniowie dostarczają do szkoły w momencie potwierdzenia woli przyjęcia wraz z oryginałem świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty – zgodnie z terminami rekrutacyjnymi.

 

Egzaminy:

Nauka zawodu kończy się obowiązkowym egzaminem organizowanym przez OKE w Gdańsku lub egzaminem czeladniczym przeprowadzonym przez Izbę Rzemieślniczą.