Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - Kierownik szkolenia praktycznego
A A

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

Kierownik Szkolenia Praktycznego:  Dorota Gaszta


kontakt telefoniczny: 58  710 81 08

 

 

Do zadań kierownika szkolenia praktycznego należy:

- koordynowanie działań związanych z praktyczną nauką zawodu zgodnie z programem nauczania dla danego zawodu
- współpraca z podmiotami przyjmującymi uczniów na praktyczną naukę zawodu
- kooperacja z ośrodkami dokształcania i doskonalenia zawodowego celem zapewnienia uczniom klas wielozawodowych teoretycznego dokształcania zawodowego (w formie kursowej)  
- wspieranie młodocianych pracowników w interpretacji Kodeksu Pracy