4, 7-8 maja 2018 roku – Matury – część pisemna : język polski, język angielski, matematyka
Od 9 do 22 maja 2018 roku ( oprócz 13 i 20 maja) - Matura część ustna język polski
Od 7 do 25 maja 2018 roku ( oprócz 13 i 20 maja) -
Matura część ustna języki obce nowożytne
9 – 23 maja 2018 roku – Matury – część pisemna – pozostałe przedmioty

 

 

Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2017/2018

       (stara formuła egzaminu maturalnego)

 

Egzamin maturalny w "nowej" formule

  Egzamin maturalny w „nowej” formule. Harmonogram, komunikaty i informacje

  Egzamin maturalny w „nowej” formule. Informatory

  Egzamin maturalny w „nowej” formule. Arkusze

  Egzamin maturalny w „nowej” formule. Materiały dodatkowe

 

Egzamin maturalny w "starej" formule

  Egzamin maturalny w „starej” formule. Harmonogram, komunikaty i informacje

  Egzamin maturalny w „starej” formule. Informatory

  Egzamin maturalny w „starej” formule. Arkusze

  Egzamin maturalny w „starej” formule. Materiały dodatkowe