Na początku października br. w naszej szkole odbyły się wybory nowego Samorządu Szkolnego, który będzie działał w składzie:

 

Przewodniczący - Michał Maciejko z III B

 

 

Zastępca Przewodniczącego - Paulina Kwarta z II B

 

 

Sekretarz - Aldona Erlich z III A

 

W roku szkolnym 2017/2018 opiekunami Samorządu Szkolnego są Panie: Sylwia Tomaszewska i Małgorzata Rzepa. Samorząd szkolny inicjuje i włącza się w organizację imprez szkolnych i pozaszkolnych.Dba o interesy uczniów oraz o dobre imię i honor szkoły - reprezentując ją wraz z pocztem sztandarowym podczas oficjalnych uroczystości odbywających się na terenie szkoły i poza nią.