W skład Samorządu wchodzą następujące osoby: 

Krzysztof Steinka  - Przewodniczący Samorządu 

Natalia Sztenderska - Z-ca Przewodniczącego Samorządu 

Aldona Erlich - Sekretarz Samorządu

Doradcą samorządu jest Dagmara Adamus 

View the embedded image gallery online at:
http://hipolit.info/samorzad-uczniowski#sigFreeIdaf68045fb4

W roku szkolnym 2017/2018 opiekunami Samorządu Szkolnego są Panie: Sylwia Tomaszewska i Małgorzata Rzepa. Samorząd szkolny inicjuje i włącza się w organizację imprez szkolnych i pozaszkolnych.Dba o interesy uczniów oraz o dobre imię i honor szkoły - reprezentując ją wraz z pocztem sztandarowym podczas oficjalnych uroczystości odbywających się na terenie szkoły i poza nią.