W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą następujące osoby: 

Natalia Sztenderska  - przewodnicząca 

Krystian Gruba - z-ca przewodniczącej

Aldona Erlich - sekretarz 

View the embedded image gallery online at:
http://hipolit.info/samorzad-uczniowski#sigFreeId2e65d4fb38

W roku szkolnym 2018/2019 opiekunami Samorządu Uczniowskiego są Panie: Magdalena Karczewska-Wysocka i Magdalena Arent. Samorząd inicjuje i włącza się w organizację imprez szkolnych i pozaszkolnych.Dba o interesy uczniów oraz o dobre imię i honor szkoły - reprezentując ją wraz z pocztem sztandarowym podczas oficjalnych uroczystości odbywających się na terenie szkoły i poza nią.