Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - Egzaminy zawodowe
A A

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

Egzamin zawodowy; sesja czerwiec - lipiec 2024

 

Część pisemna

4 – 10 czerwca 2024 r.

Część praktyczna

3 – 19 czerwca 2024 r.

Składanie deklaracji do:

do 7 lutego 2024 r.


W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji ZIMA 2024  – do 4 kwietnia 2024 r.

Ogłoszenie wyników.

Wyniki dostępne po zalogowaniu się  do portalu zadającego.

30 sierpnia 2024 r.

Odbiór certyfikatów i dyplomów zawodowych.

09 września 2024 r.

 

Termin składania deklaracji na sesję 2024 LATO:

do 7 lutego 2024 r.

 

BSIS: Uczniowie, którzy zdają egzamin czeladniczy nie składają deklaracji na egzamin zawodowy.

 

 

 

   

Komunikat o przyborach pomocniczych – część pisemna w sesji Zima 2024

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/2.%20Komunikat%20o%20pomocach-cz.pisemna%20-PP2019.pdf

 

Komunikat o przyborach pomocniczych – część praktyczna w sesji Zima 2024

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/4.%20Komunikat%20o%20pomocach-cz.praktyczna%20-PP2019.pdf

 

 

 

 

 

   

BSIS - Harmonogram egzaminów zawodowych sesja Zima 2024

 

Egzamin praktyczny

Lp.

Kwalifikacja

Rodzaj egzaminu

Data

Godzina

Czas trwania

Miejsce

1

HAN.01

Prowadzenie sprzedaży

w

09.01.2024

8.00

150+30’

C 2

2

HAN.01

Prowadzenie sprzedaży

w

09.01.2024

12.30

150+30’

C 2

 

 

Egzamin pisemny

Lp.

Rodzaj egzaminu

Rodzaj egzaminu

Data

Godzina

Czas trwania

Miejsce

1

MOT.01

MOT.05

Pisemny komputerowy

10.01.2024

8.00

60+30’

C6

 

 


Technikum - Harmonogram egzaminów zawodowych w sesji Zima 2024

 

Egzamin praktyczny

Lp.

Kwalifikacja

Rodzaj egzaminu

Data

Godzina

Czas trwania

Miejsce

1

FRK 03

SPL.01

SPL.04

SPL.05

Praktyczny dokumentacja

09.01.2024

9.00

120+30’

C 1

2

HGT.03

HGT.12

Praktyczny dokumentacja

09.01.2024

9.00

150+30’

C 3

3

HGT.07

Praktyczny dokumentacja

09.01.2024

9.00

180+30’

C 10

4

HGT.06

HGT.08

Praktyczny dokumentacja

09.01.2024

13.00

150+30’

C 1

 

 

Egzamin pisemny 

Lp.

Rodzaj egzaminu

Rodzaj egzaminu

Data

Godzina

Czas trwania

Miejsce

1

HGT.03

HGT.07

MOD.03

Pisemny komputerowy

10.01.2024

10.00

60+30’

C6

Drodzy uczniowie !

 (dotyczy także osób, które nie zdały egzaminu w sesji lato 2023 r.) oraz słuchacze KKZ!!!

Do 15 września 2023 r.  należy złożyć deklaracje na egzamin zawodowy w sesji zima 2024 r.

SKŁADANIE DEKLARACJI NA EGZAMIN ZAWODOWY - SESJA ZIMA 2024 r. - sesja poprawkowa.

Do 15 września 2023 r.  należy złożyć deklaracje na egzamin zawodowy w sesji zima 2024 r. 

 

08.09.2023 r.

Obowiązek przystąpienia ucznia do egzaminu zawodowego lub czeladniczego

Przystąpienie ucznia i słuchacza do egzaminu zawodowego we wskazanym przez dyrektora szkoły odpowiednio roku szkolnym lub semestrze jest jednym z warunków uzyskania promocji do klasy programowo wyższej, na semestr programowo wyższy lub ukończenia szkoły. Dla ucznia branżowej szkoły I stopnia młodocianego pracownika zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem warunkiem ukończenia szkoły jest przystąpienie do egzaminu czeladniczego prowadzonego przez komisje izb rzemieślniczych.