Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - Egzaminy zawodowe
A A

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

Przypominamy, że zgodnie z:

1). art. 44zzzv pkt. 13 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. , § 56 rozporządzenia MEN z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zgodnie z §11 ust. 2, 3 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania obowiązuje odpłatność za egzamin zawodowy dla uczniów będących młodocianymi pracownikami 2). art. 10 ust. 4c-4g i art. 44zzzu ust. 2 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. , §13, 35 i 44 rozporządzenia MEN z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych obowiązuje odpłatność za egzamin zawodowy absolwentów szkół oraz osób, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe (opłata wymagana tylko w przypadku przystępowania do egzaminu z danej kwalifikacji po raz trzeci i kolejny), 3). art. 44zzzv pkt. 13 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. , § 56 rozporządzenia MEN z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązuje odpłatność za egzamin zawodowy osób dorosłych, które ukończyły praktyczną naukę zawodu lub przyuczenie do pracy dorosłych 4). art. 10 ust. 4c-4g ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. i §13, 35 i 44 rozporządzenia MEN z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych obowiązuje odpłatność za egzamin zawodowy osób, przystępujących do egzaminu eksternistycznego Wysokość opłaty wynosi: za egzamin (część pisemną i praktyczną) – 325,33 zł za część pisemną egzaminu – 108,44 zł (1/3 opłaty) za część praktyczną egzaminu- 216,89 zł (2/3 opłaty) Opłatę za egzamin zawodowy/egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie należy wnieść na rachunek bankowy OKE w Gdańsku: Narodowy Bank Polski o/o Gdańsk 94 1010 1140 0170 7922 3100 0000 W tytule przelewu należy podać: symbol/oznaczenie kwalifikacji, imię i nazwisko, 5 ostatnich cyfr numeru PESEL Dowód wpłaty powinien być przesłany do OKE w Gdańsku w terminie nie później niż 30 dni przed egzaminem

 

DRODZY UCZNIOWIE

Przypominamy, że osoby, które nie zdały egzaminu w sesji ZIMA 2024, mogą złożyć deklaracje na sesję letnią.

Deklaracje znajdują się na stronie szkoły, wypełnione i podpisane należy złożyć  w sekretariacie szkoły

do 04.04.2024 r.

 

Egzamin zawodowy; sesja czerwiec - lipiec 2024

 

Część pisemna

4 – 10 czerwca 2024 r.

Część praktyczna

3 – 19 czerwca 2024 r.

Składanie deklaracji do:

do 7 lutego 2024 r.


W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji ZIMA 2024  – do 4 kwietnia 2024 r.

Ogłoszenie wyników.

Wyniki dostępne po zalogowaniu się  do portalu zadającego.

30 sierpnia 2024 r.

Odbiór certyfikatów i dyplomów zawodowych.

09 września 2024 r.

 

Termin składania deklaracji na sesję 2024 LATO:

do 7 lutego 2024 r.

 

BSIS: Uczniowie, którzy zdają egzamin czeladniczy nie składają deklaracji na egzamin zawodowy.

 

 

 

   

Komunikat o przyborach pomocniczych – część pisemna w sesji Zima 2024

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/2.%20Komunikat%20o%20pomocach-cz.pisemna%20-PP2019.pdf

 

Komunikat o przyborach pomocniczych – część praktyczna w sesji Zima 2024

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/4.%20Komunikat%20o%20pomocach-cz.praktyczna%20-PP2019.pdf

 

 

 

 

 

   

BSIS - Harmonogram egzaminów zawodowych sesja Zima 2024

 

Egzamin praktyczny

Lp.

Kwalifikacja

Rodzaj egzaminu

Data

Godzina

Czas trwania

Miejsce

1

HAN.01

Prowadzenie sprzedaży

w

09.01.2024

8.00

150+30’

C 2

2

HAN.01

Prowadzenie sprzedaży

w

09.01.2024

12.30

150+30’

C 2

 

 

Egzamin pisemny

Lp.

Rodzaj egzaminu

Rodzaj egzaminu

Data

Godzina

Czas trwania

Miejsce

1

MOT.01

MOT.05

Pisemny komputerowy

10.01.2024

8.00

60+30’

C6

 

 


Technikum - Harmonogram egzaminów zawodowych w sesji Zima 2024

 

Egzamin praktyczny

Lp.

Kwalifikacja

Rodzaj egzaminu

Data

Godzina

Czas trwania

Miejsce

1

FRK 03

SPL.01

SPL.04

SPL.05

Praktyczny dokumentacja

09.01.2024

9.00

120+30’

C 1

2

HGT.03

HGT.12

Praktyczny dokumentacja

09.01.2024

9.00

150+30’

C 3

3

HGT.07

Praktyczny dokumentacja

09.01.2024

9.00

180+30’

C 10

4

HGT.06

HGT.08

Praktyczny dokumentacja

09.01.2024

13.00

150+30’

C 1

 

 

Egzamin pisemny 

Lp.

Rodzaj egzaminu

Rodzaj egzaminu

Data

Godzina

Czas trwania

Miejsce

1

HGT.03

HGT.07

MOD.03

Pisemny komputerowy

10.01.2024

10.00

60+30’

C6

Drodzy uczniowie !

 (dotyczy także osób, które nie zdały egzaminu w sesji lato 2023 r.) oraz słuchacze KKZ!!!

Do 15 września 2023 r.  należy złożyć deklaracje na egzamin zawodowy w sesji zima 2024 r.

SKŁADANIE DEKLARACJI NA EGZAMIN ZAWODOWY - SESJA ZIMA 2024 r. - sesja poprawkowa.

Do 15 września 2023 r.  należy złożyć deklaracje na egzamin zawodowy w sesji zima 2024 r. 

 

08.09.2023 r.

Obowiązek przystąpienia ucznia do egzaminu zawodowego lub czeladniczego

Przystąpienie ucznia i słuchacza do egzaminu zawodowego we wskazanym przez dyrektora szkoły odpowiednio roku szkolnym lub semestrze jest jednym z warunków uzyskania promocji do klasy programowo wyższej, na semestr programowo wyższy lub ukończenia szkoły. Dla ucznia branżowej szkoły I stopnia młodocianego pracownika zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem warunkiem ukończenia szkoły jest przystąpienie do egzaminu czeladniczego prowadzonego przez komisje izb rzemieślniczych.