Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - Egzaminy zawodowe
A A

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

KOMUNIKAT
opłata za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
/egzamin zawodowy
(Formuła 2012, Formuła 2017, Formuła 2019)


Przypominamy!
Opłatę za egzamin wnoszą:
– uczniowie – młodociani pracownicy
– absolwenci szkół przystępują do egzaminu lub jego części po raz trzeci i kolejny
– absolwenci KKZ przystępują do egzaminu lub jego części po raz trzeci i kolejny
– osoby dorosłe, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych
– osoby przystępujące do eksternistycznego egzaminu.
Wysokość opłat za egzamin:
– w przypadku ponownego przystąpienia do część pisemnej i część praktycznej – 222,53 zł
– w przypadku ponownego przystąpienia do części pisemnej – 74,18 zł (1/3 opłaty)
– w przypadku ponownego przystąpienia do części praktycznej – 148,35 zł (2/3 opłaty)
Wpłat należy dokonywać na konto: 94 1010 1140 0170 7922 3100 0000
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku
ul. Na Stoku 49
80-874 Gdańsk
W tytule przelewu należy wpisać: EK_ nazwisko_imię_5 ostatnich cyfr nr PESEL zdającego oraz oznaczenie i nazwę kwalifikacji
Dowód wniesienia opłaty składa się dyrektorowi OKE nie później niż 30 dni przed terminem egzaminu.

 

 

HARMONOGRAMczerwiec liperc2021 1

HARMONOGRAMczerwiec liperc2021 2

Więcej informacji znajduje się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: https://cke.gov.pl/