Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - Egzaminy zawodowe
A A

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

HARMONOGRAMczerwiec liperc2021 1

HARMONOGRAMczerwiec liperc2021 2

Więcej informacji znajduje się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: https://cke.gov.pl/

Uczniów z Branżowej Szkoły I Stopnia przystępujących do egzaminów obowiązuje opłata za egzamin.