PREZYDIUM RADY RODZICÓW ROK SZKOLNY 2017/2018

IGNATOWICZ LUCYNA - PRZEWODNICZĄCA /KL.IV C/

KLAWON DOROTA- Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ /KL. III H /

NADOLSKA PAULINA - SEKRETARZ- /KL.II C /

KARINA MISIARZ /II A; III G/

ALEKSANDRA BUŚKO /II B/

IZABELA SZRÓBKA /I D/

WIESŁAWA NAWROCKA /I E/

MARIOLA BLACHOWSKA /I C/

BARBARA ELENDT /I B/

LILIANA KAMIŃSKA /II B/

Wzorem lat ubiegłych Rada Rodziców zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o wpłatę na fundusz Rady Rodziców. W roku szkolnym 2017/2018 ustalono składkę w wysokości: 100 zł rocznie.Zebrane pieniądze przeznaczane są na szczególne wydatki dla Państwa dzieci, przede wszystkim takie, jak: nagrody na koniec roku szkolnego, za udział w zawodach sportowych, konkursach organizowanych przez szkołę i poza nią oraz wiele innych ważnych aktywności uczniów.Wpłat można dokonywać bezpośrednio w szkole u Pani Marioli Licau lub na konto: 

 

 

 

Numer konta Rady Rodziców ZSP nr 2 w Rumi do wpłat: 53 8351 0003 0000 1094 2000 0010 BANK RUMIA SPÓŁDZIELCZY