Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - Rada rodziców
A A

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

PREZYDIUM RADY RODZICÓW ROK SZKOLNY 2020/2021

MAŁGORZATA BRZUJSZCZAK-WIŚNIEWSKA - PRZEWODNICZĄCA /KL. II U/

PAULINA GRECZKO - Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ /KL. I D/

KAMILA TUBIAK - SKARBNIK /KL. II C/

KATARZYNA KRAWIEC - SEKRETARZ /II U/

KOMISJA REWIZYJNA:

ANNA LECIAK /KL. II P/

MONIKA ADAMSKA /KL. I B/

MONIKA ZAKRZEWSKA /KL. I C/

RENATA TRZOS /KL. II N/

MAREK ŁOBODA /KL. II B/

DOROTA GRABOWSKA /KL. II K/

ELŻBIETA BARCZYK /KL. II K/

 

Wzorem lat ubiegłych Rada Rodziców zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o wpłatę na fundusz Rady Rodziców. W roku szkolnym 2020/2021 ustalono składkę w wysokości: 100 zł rocznie. Zebrane pieniądze przeznaczane są na szczególne wydatki dla Państwa dzieci, przede wszystkim takie, jak: nagrody na koniec roku szkolnego, za udział w zawodach sportowych, konkursach organizowanych przez szkołę i poza nią oraz wiele innych ważnych aktywności uczniów.Wpłat prosimy dokonywać na konto: 

Rada Rodziców PZS nr 2 w Rumi:

BANK RUMIA SPÓŁDZIELCZY

53 8351 0003 0000 1094 2000 0010