Zapraszamy do zapoznania się z warunkami uczestnictwa w kolejnym unijnym projekcie realizowanym w naszej szkole. Koordynatorem tego projektu jest Pani Dorota Gaszta.

,, Młodzi kucharze na rynku pracy - praktyki zagraniczne doskonałą formą dokształcania młodzieży i szansą na lepszą pracę'' realizowany w ramach projektu POWERVET-2017-1-PL01-KA102-037312

 

Regulamin rekrutacji kandydatów

Ankieta rekrutacyjna

Formularz rekrutacyjny

POWERVET