Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - POWERVET
A A

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

W październiku 2022 r. odbyło się podsumowanie oraz zakończenie projektu nr 019-1-PL01-KA102-062837, "Praktyki w Hiszpanii szansą rozwoju umiejętności kulinarnych i spedycyjnych uczniów rumskiego Hipolita”, który był realizowany z Programu Erasmus+ sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe. Projekt otrzymał  dofinansowanie z projektu " Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Maksymalna przyznana kwota dofinansowania wynosiła 376857,32 PLN.

Najważniejszym celem projektu było kształcenie uczniów, które pomoże zniwelować różnice wynikające z pochodzenia oraz zapewni bardzo dobre przygotowanie zawodowe równoznaczne ze znalezieniem dobrej pracy. Uczniowie, którzy wzięli udział w mobilnościach, otrzymali certyfikaty Europass Mobilność.

View the embedded image gallery online at:
http://hipolit.info/powervet#sigFreeId244f5de429

W lipcu 2022 r. uczniowie technikum PZS nr 2 w Rumi wyjechali do Hiszpanii na 4-tygodniową praktykę zawodową w ramach programu Erasmus+/POWER VET: Wniosek numer: 019-1-PL01-KA102-062837. Tytuł: Praktyki w Hiszpanii szansą rozwoju umiejętności kulinarnych i spedycyjnych uczniów rumskiego Hipolita. Maksymalna przyznana kwota dofinansowania wynosi 376857,32 PLN.

Do Alicante wyjechała grupa 16 uczniów technikum z kierunków: technik spedytor, technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych  klas drugich i  trzecich po gimnazjum wraz z opiekunami. Z pierwszą grupą praktykantów wyjechała Dorota Gaszta i Joanna Brakowska, z drugą – Sylwia Tomaszewska i Marcin Baranowski. 

Uczniowie odbywali praktyki zawodowe w lokalnych zakładach pracy według harmonogramu. Spedytorzy w firmach spedycyjnych, hotelarze w hotelach, a uczniowie technikum żywienia i usług gastronomicznych w lokalnych zakładach branży gastronomicznej.

W wolnym czasie  uczestniczyli w zajęciach języka hiszpańskiego  oraz poznawali miasto, kulturę Hiszpanii i zwiedzali okolice.

View the embedded image gallery online at:
http://hipolit.info/powervet#sigFreeId80be482557

  W dniu 25 października 2021 roku uczniowie technikum PZS nr 2 w Rumi wyjechali do Hiszpanii na 4-tygodniową praktykę zawodową w ramach programu Erasmus+/POWER VET: Wniosek numer: 019-1-PL01-KA102-062837.  Maksymalna przyznana kwota dofinansowania wynosi 376857,32 PLN.

Do Alicante wyjechała grupa 16 uczniów technikum z kierunków: technik spedytor i technik żywienia i usług gastronomicznych  klas trzecich po gimnazjum wraz z opiekunami. Z pierwszą grupą praktykantów wyjechała Urszula Kordyńska i Marianna Żochowska, z drugą – Sylwia Tomaszewska i Rafał Nowicki. 

Uczniowie odbywali praktyki zawodowe w lokalnych zakładach pracy według harmonogramu. Spedytorzy w firmach spedycyjnych, a uczniowie technikum żywienia i usług gastronomicznych w lokalnych zakładach branży gastronomicznej.

W wolnym czasie uczniowie uczestniczyli w zajęciach języka angielskiego oraz poznawali miasto, kulturę Hiszpanii i zwiedzali okolicę.

View the embedded image gallery online at:
http://hipolit.info/powervet#sigFreeIdfc4a83549c

W dniu 21 listopada 2021 roku uczniowie rumskiego HIPOLITA wyjechali do Szwecji na miesięczną praktykę zawodową w ramach programu Erasmus+/POWER VET: Wniosek numer: 2020-1-PL01-KA102-078857. Tytuł: Droga z Hipolita do Europy autostradą do rozwoju zawodowego uczniów. Wyżej wymieniony wniosek został zatwierdzony do realizacji z listy rezerwowej Programu Erasmus+ sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe. Konkurs 2020 i otrzymał dofinansowanie z projektu " Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Maksymalna przyznana kwota dofinasowania wynosi 125804,00 EURO, tj. 536289,87 PLN.

Do Szwecji wyjechała grupa 20 uczniów technikum z kierunków: technik logistyk, technik usług fryzjerskich, technik organizacji turystyki klas trzecich po Gimnazjum wraz z opiekunami. Pierwsza grupa nauczycieli to: Marcin Baran i Michał Schroder oraz druga grupa to: Marta Ulatowska i Małgorzata Więcek. 

Uczniowie przebywają w Malmo w Szwecji. Odbywają praktyki zawodowe w lokalnych zakładach pracy. Logistycy w hurtowniach firmach logistycznych, Turyści w muzeach w Malmo i hotelach a fryzjerzy w lokalnych salonach branży fryzjerskiej.

W wolnym czasie uczniowie uczestniczą w poznawaniu Szwecji i lokalnej kultury, odbywają wycieczki krajoznawcze. Jak do tej pory zwiedzili Malmo, klify Killaberg i Helsingborg. Mieli też czas na rozrywki, takie jak: bowling i seanse filmowe. 

View the embedded image gallery online at:
http://hipolit.info/powervet#sigFreeId8ccc597507

FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 2

Praktyki w Hiszpanii szansą rozwoju umiejętności kulinarnych i spedycyjnych uczniów rumskiego Hipolita

Numer identyfikacyjny projektu  2019-1-PL01-KA102-062837

Całkowita kwota dofinansowania 376857,32 zł

 

Mamy przyjemność przedstawić kandydatów wyłonionych w wyniku rekrutacji, do pierwszej mobilności projektu POWER VET, którzy planowo wyjadą na praktyki w hiszpańskich firmach w październiku 2021 roku:

ZAWÓD TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH:

 1. Drabik Aniela
 2. Franiak Mateusz
 3. Gappa Dorota
 4. Müller Dominika
 5. Naczk Amelia
 6. Podwojski Jan
 7. Rekiel Michał
 8. Rozgowska Wiktoria

ZAWÓD: SPEDYTOR

 1. Czaja Nikola
 2. Frankiewicz Mateusz
 3. Hirsch Martyna
 4. Januszewska Martyna
 5. Konkel Tomasz
 6. Krauze Sebastian
 7. Lange Łukasz
 8. Sałatowski Daniel

LISTA REZERWOWA:

 1. Kunikowski Kacper
 2. Bujak Weronika
 3. Hoeft Michał

Koordynator projektu: Dorota Gaszta

FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 2

 

Numer identyfikacyjny projektu  2019-1-PL01-KA102-047709

Całkowita kwota dofinansowania 74416.00 EUR

 

            W październiku 2019 r. została podpisana umowa dotycząca nowego projektu finansowanego przez Unię Europejską, w której głównym beneficjentem są uczniowie uczęszczający do klasy technik żywienia i usług gastronomicznych oraz spedytor, na lata 2019 – 2021.

Najważniejszym celem projektu jest kształcenie uczniów, które pomoże zniwelować różnice wynikające z pochodzenia oraz zapewni bardzo dobre przygotowanie zawodowe równoznaczne ze znalezieniem pracy. Z tego powodu szkoła kładzie nacisk na podnoszenie atrakcyjności kształcenia zawodowego, co idzie w parze ze zdobywaniem doświadczenia przez młodzież na praktykach, która będzie mogła wykorzystać zdobytą wiedzę za granicą po powrocie do Polski oraz łatwiej zdobyć pracę dzięki nowym umiejętnościom. Dzięki praktykom zagranicznym nastąpi doskonalenie procesu uczenia się i nauczania poprzez obserwację sposobu uczenia się i nauczania w innym kraju - w Hiszpanii oraz wykorzystanie najlepszych doświadczeń i praktyk.

Nowa wiedza i doświadczenie, to nowe możliwości w pracy, to osiągnięcia w konkursach, to także kształtowanie postawy otwartości i tolerancji na wielokulturowość Europy, która będzie się przekładać na codzienne życie w kraju. Nasza szkoła potrzebuje płaszczyzny porównawczej z dobrymi praktykami kształcenia zawodowego. Chcielibyśmy zderzyć nasz model nauczania z wymaganiami europejskich pracodawców i zweryfikować postawy i wiedzę uczniów i nauczycieli w środowisku międzynarodowym. Europejski Plan Rozwoju Szkoły zakłada podnoszenie własnych kwalifikacji, dalsze szkolenie zawodowe, co pozwoli w przyszłości łatwiej adaptować się do nowych wymogów rynku pracy. Rozwój zrównoważonej współpracy transgranicznej pozwoli na pozyskanie informacji o systemach edukacji, pracy i zatrudnienia w Hiszpanii, pozwoli na nawiązanie kontaktów międzynarodowych na płaszczyźnie uczniów i opiekunów, umożliwi na zweryfikowanie metod i narzędzi pracy ze stażystami w miejscach pracy. Nowoczesne technologie używane w przemyśle, przedsiębiorstwach branżowych i firmach specjalistycznych poszerzą wiedzę uczniów w kształconych zawodach.

Uczniowie będą zdobywać nowe doświadczenia w czasie dwóch mobilności: w roku 2020 i 2021 w miejscowości Valencia oraz San Sebastian w Hiszpanii.

Koordynatorem projektu jest p. Dorota Gaszta, ewaluatorem – p. Urszula Kordyńska.

power hiszpania 2

power hiszpania

W dniach 23-26 maja 2019 roku odbyła się wizyta monitorująca praktyki młodzieży w Irlandii w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" realizowanego ze środków POWER na zasadach programu ERASMUS+, sektor kształcenie i szkolenie zawodowe, w której uczestniczył koordynator projektu - Rafał Nowicki. Celem wizyty w Irlandii było sprawdzenie warunków praktyk i zakwaterowania młodzieży wyjeżdżającej do innego kraju na miesięczną praktykę zawodową. Szkoła dokłada starań dotyczących zapewnieniu bezpieczeństwa młodzieży, dlatego ważne było sprawdzenie u jakich rodzin zamieszkują uczniowie szkoły. Zostały odwiedzone i sprawdzone zakłady pracy, w których odbywają się praktyki zawodowe uczniów. Koordynator przeprowadził również rozmowy z pracodawcami i uczniami w zakładach pracy.

View the embedded image gallery online at:
http://hipolit.info/powervet#sigFreeId6b1ceab108

Od 6 maja 2019 roku uczniowie „Hipolita” z klas o profilu fryzjerskim, turystycznym i logistycznym przebywają w Irlandii gdzie odbywają miesięczną praktykę zawodową w miejscowości Sligo.Uczniowie wylecieli do Irlandii w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" realizowanego ze środków POWER na zasadach programu ERASMUS+, sektor kształcenie i szkolenie zawodowe.  W czasie pobytu w Irlandii uczniowie nie tylko zdobywają doświadczenie w ramach swojego zawodu podczas staży zawodowych w firmach irlandzkich. Dzięki tym praktykom uczniowie poznają unijny rynek pracy, poznają nowe środowisko zawodowe, zdobywają nowe umiejętności praktyczne. W tym czasie odbywają również szkolenie z języka angielskiego podczas przygotowanego dla nich kursu języka angielskiego. Mogą w ten sposób podnieść swój poziom językowy. Młodzież uczestniczy również w wycieczkach krajoznawczych w ramach przygotowanego dla nich pakietu kulturalnego. Uczniowie zwiedzają ciekawe miejsca w Irlandii, poznają kulturę, historię i zwyczaje kraju goszczącego. Obecnie podczas pobytu w Irlandii przebywa grupa dwudziestu uczniów wraz z opiekunami. Koordynatorem projektu jest nauczyciel Rafał Nowicki. Praktyki zawodowe, pobyt uczniów w rodzinach goszczących oraz program językowy i kulturowy zapewnia irlandzki partner, firma Your International Treining. 

View the embedded image gallery online at:
http://hipolit.info/powervet#sigFreeId15369334f6