Zebrania z Rodzicami

13.09.2018r. g. 17.00

Wszystkie klasy

13.09.2018r. g. 18.00

Zebranie trójek klasowych

21.11.2018r. g. 17.00 + konsultacje

Kl. IV ( oceny przewidywane I okres )

18.12.2018r. g. 17.00 + konsultacje

Kl. I, II, IIIT, BSIS ( oceny przewidywane I okres)

18.03.2019r. g. 17.00 + konsultacje

Kl. IV ( oceny przewidywane roczne)

15.05.2019r. g. 17.00 + konsultacje

Kl. I, II, IIIT, BSIS ( oceny przewidywane roczne)

plakat bialy pdf.io

 

Gmina Miejska Rumia ogłasza otwarty nabór uczestników do projektu

„Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.”

finansowanego i realizowanego

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,

Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa,

Działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

 

Uczestnikami Projektu mogą być osoby, które ukończyły 25 rok życia w dniu przystąpienia do projektu, w tym:

 • Osoby niepełnosprawne
 • Rolnicy
 • Osoby niepełnosprawne ze specjalnymi potrzebami szkoleniowymi
 • Osoby w wieku 25-34 lata
 • Osoby wieku 35-43 lata
 • Osoby wieku 44-64 lata
 • Osoby w wieku powyżej 65 lat,

Cele projektu

„Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.” to program finansowania bezpłatnych szkoleń mający na celu zwiększenie grupy świadomych i kompetentnych użytkowników Internetu i e-usług publicznych, zdolnych realizować potrzeby informacyjne, kulturalne, biznesowe, administracyjne i społeczne w bezpieczny i legalny sposób przy użyciu nowoczesnych narzędzi cyfrowych.

Dla uczestników Projektu oferujemy bezpłatne wsparcie w postaci szkoleń:

 • Rodzic w Internecie
 • Moje finanse i transakcje w sieci
 • Rolnik w sieci
 • Kultura w sieci
 • Działam w sieciach społecznościowych
 • Tworzę własną stronę internetową (blog)
 • Mój biznes w sieci

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w Projekcie zapraszamy do siedziby

Urzędu Miasta w Rumi ul. Sobieskiego 7

Pokój 010

tel. 58 679-65-39 

1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rządowego programu „Dobry Start”. Dzięki programowi rodzice i opiekunowie – bez względu na dochody – otrzymają raz w roku wsparcie finansowe w wysokości 300 zł. Będą mogli przeznaczyć je na zakup m.in. przyborów szkolnych, czy odzieży na nowy rok szkolny. Świadczeniem zostaną objęci wszyscy uczniowie do ukończenia 20. roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych wsparcie będzie przysługiwało do ukończenia 24. roku życia. Program „Dobry Start” to również wsparcie dla uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych od 7. roku życia do zakończenia zajęć.

 

Dobry Start-ulotka

Dobry Start-plakat