1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rządowego programu „Dobry Start”. Dzięki programowi rodzice i opiekunowie – bez względu na dochody – otrzymają raz w roku wsparcie finansowe w wysokości 300 zł. Będą mogli przeznaczyć je na zakup m.in. przyborów szkolnych, czy odzieży na nowy rok szkolny. Świadczeniem zostaną objęci wszyscy uczniowie do ukończenia 20. roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych wsparcie będzie przysługiwało do ukończenia 24. roku życia. Program „Dobry Start” to również wsparcie dla uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych od 7. roku życia do zakończenia zajęć.

 

Dobry Start-ulotka

Dobry Start-plakat

Zapraszamy rodziców naszych uczniów na pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie, które odbędzie się 12 września 2017 roku według następującego programu:

Rodzice uczniów klas pierwszych A,B,C,D,E,G,H spotykają się o godz. 17.00 w hali sportowej z dyrekcją szkoły i kierownikiem szkolenia praktycznego oraz wychowawcami.

Rodzice uczniów z pozostałych klas spotkają się z wychowawcami w wyznaczonych salach, których spis będzie się znajdował przy drzwiach wejściowych.

O godz. 18.00 odbędzie się spotkanie rodziców uczniów klas 3 A i B, którzy pojadą na praktyki zawodowe do Irlandii w ramach projektu Erasmus+

O godz. 18.30 w sali nr 106, po wywiadówkach klasowych, odbędzie się spotkanie „Trójek Klasowych” oraz Rady Rodziców przy ZSP nr 2.

Liczymy na Państwa obecność!

 

TERMINY KOLEJNYCH ZEBRAŃ RODZICÓW

 

Rodzice uczniów klas maturalnych (propozycje ocen)                                                

23.11. 2017 roku (czwartek) godz. 17.00 + konsultacje

 

Rodzice klas I,II,II BS I Stopnia, ZSZ i Technikum (propozycje ocen)                        

05.01.2017 roku (piątek) godz.17.00+ konsultacje

 

Rodzice klas maturalnych (propozycje ocen)                                                              

14.03.2017 roku (środa) godz.17.00+ konsultacje

 

Rodzice klas I,II,III ZSZ i Technikum (propozycje ocen)                                          

 14.05.2018 roku (poniedziałek) godz.17.00 + konsultacje