Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - Historia szkoły
A A

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

 

HISTORIA GŁÓWNEGO BUDYNKU

Najstarsza część obecnego Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi została wybudowana w 1903 roku jako siedziba zakładu opiekuńczego. Budynek ten został poważnie uszkodzony w marcu 1945 roku, po wojnie odbudowany. W latach 1952-1977 budynek dawnego Zakładu Opiekuńczego zajmowała Szkoła Podstawowa nr 3. We wrześniu 1977 roku w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Rumi rozpoczęła działalność Zasadnicza Szkoła Zawodowa której dyrektorem został inż. Kazimierz Beling. W pierwszym roku szkolnym 1977/78 naukę rozpoczęło 396 uczniów w 13 klasach – głównie o profilu kierowca mechanik pojazdów samochodowych oraz ślusarz – mechanik, w następnych latach liczba uczniów systematycznie wzrastała do 500 w roku szkolnym 1983/84. 

REMONT I PIERWSZA ROZBUDOWA SZKOŁY

W roku szkolnym 1984/85 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mechanicznej w Rumi zrealizowało remont generalny budynku szkoły i budowę nowego pawilonu dydaktycznego a w październiku 1985 roku oddano do użytku 5 nowych klas lekcyjnych, świetlicę oraz zaplecze sanitarne. Dyrektor Kazimierz Beling odszedł na emeryturę w sierpniu 1987 roku a jego funkcję objął najpierw Zdzisław Kończyński a od 1988 roku Sabina Sadowska – Wójcik. Szkoła rozwijała się, w roku szkolnym 1989/1990 naukę rozpoczęło ponad 750 uczniów. Od stycznia 1993 roku dyrektorem szkoły zostaje Piotr Wołowski i pełnił tę funkcję przez 22 lata do października 2015 roku. Od lat 90- tych uczniowie szkoły regularnie uczestniczą w szkolnych, miejskich i regionalnych konkursach zawodowych: kulinarnych i fryzjerskich. 1 września 1995 roku szkoła została przemianowana z ZSZ na Szkołę Zasadniczą.

HIPOLIT ROSZCZYNIALSKI – PATRONEM SZKOŁY

W 1995 roku po raz pierwszy pojawia się propozycja nadania szkole im. Hipolita Roszczynialskiego, pierwszego wójta Rumi, rozstrzelanego przez Niemców 11 listopada 1939 roku w Piaśnicy. Inicjatorami tego przedsięwzięcia byli: dyrektor Piotr Wołowski, wicedyrektor Roman Repeć oraz nauczyciele historii Elżbieta Łopka i Andrzej Witczak. W listopadzie 1996 roku rozpoczęto akcję zbierania pamiątek po Hipolicie Roszczynialskim, a w następnym roku rozpisano konkurs na projekt sztandaru szkoły. 5 czerwca 1998 roku, w 20 rocznicę powstania Szkoły Zawodowej w Rumi, odbyły się uroczystości nadania placówce imienia Hipolita Roszczynialskiego. Wśród zaproszonych gości byli m.in. przedstawiciele władz miejskich, wojewódzkich i oświatowych oraz Helena Tylicka – siostrzenica Patrona. W tym samym dniu, na parterze, w holu szkoły odsłonięto tablicę pamiątkową ku czci Hipolita Roszczynialskiego oraz poświęcono sztandar ufundowany przez sponsorów i społeczeństwo Rumi.

WZRASTA POPULARNOŚĆ "HIPOLITA"

W roku szkolnym 1999/2000 w Szkole Zasadniczej uczy się 925 uczniów! Szkoła nadal jest modernizowana – 5 października 2001 roku ówczesny burmistrz Rumi Witold Reclaf uroczyście otworzył nowoczesną kotłownię. W marcu 2002 roku decyzją Rady Powiatu Wejherowskiego połączono Zasadniczą Szkołę Zawodową w Rumi z Liceum Profilowanym i utworzono Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. W czerwcu 2003 roku po raz pierwszy obchodzono Święto Szkoły i Dzień Patrona – Hipolita Roszczynialskiego a pierwsza w historii szkoły Studniówka odbyła się w styczniu 2005 roku a niedługo potem uczniowie przystąpili do egzaminu maturalnego. W tym czasie w szkole zorganizowano I Wiosenny Pokaz Fryzur u "Hipolita". W roku szkolnym 2005/2006 uroczyście oddano do użytku nową, nadbudowaną część budynku, w której powstało 5 nowych sal lekcyjnych oraz gabinety szkolnego pedagoga i psychologa. W czerwcu 2006 roku szkoła wzbogaciła się o nowoczesną pracownię komputerową oraz salę sprzedawców.

30 -LECIE "HIPOLITA"

Dnia 6 czerwca 2008 roku świętowano uroczyście 30 -lecie powstania szkoły oraz 10 lecie nadania imienia Hipolita Roszczynialskiego, w uroczystościach wzięli udział politycy i samorządowcy, przedstawiciele zaprzyjaźnionych zakładów pracy, nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie i absolwenci szkoły. Rodzice przekazali dyrektorowi Piotrowi Wołowskiemu nowy sztandar szkoły z wizerunkiem patrona. W tym jubileuszowym roku uroczyście otwarto zmodernizowane dzięki Funduszom Norweskim boisko z wyposażeniem.

MODERNIZACJA SZKOŁY I PRACOWNI ZAWODOWYCH

Uroczyste powitanie nowego roku szkolnego 2010/2011 zbiegło się z oddaniem do użytku nowego dziedzińca szkoły. Od tego roku szkolnego do historii przeszedł tradycyjny dziennik lekcyjny, który został zastąpiony dziennikiem elektronicznym. Uczniowie szkoły z roku na rok biorą udział w coraz liczniejszych konkursach sportowych i zawodowych: gastronomicznych, fryzjerskich, mechanicznych ale także historycznych i regionalnych takich jak np. Olimpiada Wiedzy o Kaszubach i Pomorzu; aby śledzić nowe trendy grupy uczniów z opiekunami regularnie odwiedzają targi branżowe w Gdańsku i Poznaniu. Po raz pierwszy powiatowa inauguracja roku szkolnego 2013/2014 została zorganizowana w "Hipolicie". Uroczystość połączona została z otwarciem nowej hali sportowej oraz nowych pracowni: gastronomicznej i fryzjerskiej a także nowej siedziby szkolnej biblioteki.

DALSZY ROZWÓJ SZKOŁY I PROMOCJA "HIPOLITA"

Od 2015 roku rośnie liczba firm partnerskich, z którymi podpisane zostały umowy o współpracy a są to m.in. Leroy Merlin, Rainbow Tours, J.J. Darboven oraz szkoły: Zespół Szkół Handlowych w Sopocie, Zespół Szkół Ekonomiczno – Handlowych w Bytowie oraz Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu. Ekipa “Hipolita” regularnie bierze udział w akcjach promocyjnych szkoły. Uczniowie PZS nr 2 w Rumi od wielu lat czynnie uczestniczą w akcjach promocyjnych na rzecz "Hipolita". W każdym roku szkolnym w marcu w Redzie "Hipolit" prezentuje swoje stoisko na Powiatowej Giełdzie Szkół, dodatkowo takie stoiska organizowane są w gimnazjach i szkołach podstawowych m.in. w Rumi, Redzie, Wejherowie, Bolszewie i Szemudzie. W kwietniu w szkole organizowany jest Dzień Otwarty szkoły połączony z warsztatami dla wszystkich chętnych uczniów. W ponad 30 szkołach powiatów: wejherowskiego, puckiego i Gdyni rozdawane są ulotki i foldery o "Hipolicie". Od kilku lat organizowane są w szkole "Dni kariery", podczas których swoje oferty przedstawiają pracodawcy z Pomorza. Uczniowie licznie uczestniczą w projektach organizowanych w ramach ogólnopolskiego programu "Dni Przedsiębiorczości". Organizowane w szkole wojewódzkie konkursy "Hipolit Chef" i Konkurs Fryzjerski "U Hipolita" są relacjonowane w lokalnych mediach: TV, prasie, radiu i na stronach internetowych. Szkoła posiada stronę internetową hipolit.info oraz konto FB i instagram. W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych kucharze z klas zawodowych i technikum regularnie uczestniczą w zajęciach kulinarnych takich jak : warsztaty sushi i carvingu oraz w spotkaniach z najlepszymi Szefami Kuchni na Pomorzu. Od 2016 roku w ramach projektu unijnego Erasmus+ nasi uczniowie odbywają praktyki zawodowe w Hiszpanii i Irlandii.

KOLEJNA ROZBUDOWA "HIPOLITA" I ZMIANA NAZWY

W lipcu 2017 r. rozpoczęła się kolejna rozbudowa "Hipolita", dzięki środkom z UE oraz dofinansowaniu z budżetu Powiatu Wejherowskiego powstał nowy budynek szkoły; w grudniu zakończono budowę zrealizowaną w ramach projektu "Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi o kompleks 5 pracowni zawodowych wraz z łącznikiem." Wartość rozbudowy bez wyposażenia wyniósł: 3 227 994,73 zł.

1 stycznia 2018 roku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi im. Hipolita Roszczynialskiego decyzją Rady Powiatu Wejherowskiego został przemianowany na POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HIPOLITA ROSZCZYNIALSKIEGO W RUMI

40 – LECIE SZKOŁY

Dnia 14 czerwca 2018 roku w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi świętowano 40 – lecie szkoły oraz uroczyście otwarto nowy budynek szkoły, który powstał w ramach projektu 4.1 "Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi o kompleks pięciu pracowni zawodowych wraz z łącznikiem". W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele samorządów: Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, Starostwa Powiatowego w Wejherowie, Miasta Rumi oraz dyrektorzy szkół, instytucji i firm, pracodawcy współpracujący ze szkołą. Obecni byli nauczyciele i pracownicy szkoły, rodzice a także uczniowie i absolwenci „Hipolita”. W drugiej części uroczystości przecięciem wstęgi oficjalnie został otwarty nowy budynek szkoły, w którym w nowym roku szkolnym 2018/2019 uczniowie rozpoczęli naukę.

Dyrektorzy szkoły :

Kazimierz Beling (01.09.1977 – 31.08.1987)

Zdzisław Kończyński (01.09.1987-31.08.1988)

Sabina Sadowska – Wójcik (01.09.1988 – 31.12.1992)

Piotr Wołowski (01.01.1993 - 30.10.2015)

Elżbieta Kałuska – p.o. dyrektora (01.11.2015 – 31.08.2016)

Halina Filińska (01.09.2016 - obecnie )