Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - Przetargi
A A

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

Plan postępowań zamówień publicznych

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi informuje, że dnia 04.01.2024 r. została podpisana umowa z Firmą Nadzory Budowlane inż. Eugeniusz Gryczewski Bolszewo, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru  nad inwestycją pn.: „Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Rumi o kompleks 9 pracowni zawodowych branży mechanicznej, branży spedycyjno – logistycznej i branży hotelarsko- gastronomiczno- turystycznej.”

W dniu 11.12.2023 r zostało opublikowane w bazie konkurencyjności zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją pn. „Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Rumi o kompleks 9 pracowni zawodowych branży mechanicznej, branży spedycyjno - logistycznej i branży hotelarsko- gastronomiczno- turystycznej”.

Ogłoszenie  zostało opublikowane w bazie konkurencyjności pod numerem  2023-62091-182428

Ogłoszenie

Informacja

Otwarcie ofert 09.10.2023 r.

W dniu 04.09.2023 r zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na platformie e- Zamówienia na roboty budowlane pn.:

„Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół nr 2   w Rumi    o kompleks 9 pracowni zawodowych branży mechanicznej, branży spedycyjno – logistycznej i branży hotelarsko- gastronomiczno- turystycznej.” Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. pod numerem  2023/BZP 00380626/01.

W dniu 02.06.2023 r. został unieważniony przetarg na roboty budowlane:

„Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół nr 2   w Rumi  o kompleks 9 pracowni zawodowych branży mechanicznej, branży spedycyjno – logistycznej i branży hotelarsko- gastronomiczno- turystycznej.”

Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art.255 pkt.6 ustawy Pzp.