Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - Przetargi

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

Plan zamówień o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok

Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Otwarcie ofert 29.06

MODYFIKACJA ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA