Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO
A A

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

01.09.2022 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

14.10.2022 r.

Dzień Edukacji Narodowej

11.11.2022 r.

Święto Odzyskania Niepodległości

22.12.2022 r. w godz. 9.00 – 11.00

Spotkania przedświąteczne z wychowawcami (klasy Branżowe w ostatnim dniu zajęć)

19.12.2022 r. w godz. 12.00 – 14.00

Wspólna wigilia na hali – nauczyciele, klasy III Branżowej i IV Technikum po gimnazjum

23.12. – 31.12.2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna

06.01.2023 r.

Święto Trzech Króli

16.01. –  29.01.2023 r.

Ferie zimowe

06. 04. – 11.04.2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

28.04.2023 r.

Zakończenie roku szkolnego klas IV Technikum po gimnazjum

01.05.2023 r.

Międzynarodowe Święto Pracy

03.05.2023 r.

Święto Konstytucji 3 maja

08.06.2023 r.

Boże Ciało

23.06.2023 r.

Zakończenie roku szkolnego

24.06. – 31.08.2023 r.

Ferie letnie

               

DNI DYREKTORSKIE

31.10.2022 r.

Poniedziałek przed 1 listopada            

09.01. – 10.01.2023 r.

Egzamin zawodowy

02.05.2023 r.

Wtorek przed Świętem 3 Maja

04.05.,05.05.,08.05.2023 r.

Matura pisemna

09.06.2023 r.

Piątek po Bożym Ciele

01.06. – 02.06.2023 r.

Egzamin zawodowy

                                                                                                                

PODZIAŁ NA OKRESY NAUCZANIA

01.09.2022 r. – 31.12.2022 r.

I okres ( kl. IV T po gimnazjum )

01.09.2022 r. – 31.01.2023 r.

I okres ( kl. I, II, III T, BSIS oraz IV T po szkole podstawowej )

01.01.2023 r. – 28.04.2023 r.

II okres ( kl. IV T  po gimnazjum)

01.02.2023 r. – 23.06.2023 r.

II okres ( kl. I, II, III T, BSIS oraz IV T po szkole podstawowej )

 

PRAKTYKI ZAWODOWE TECHNIKUM

140 h (20 dni po 7h)

03.10.2022 r. - 28.10.2022 r.*

Praktyki klasy: IV E TH

07.11.2022 r. - 02.12.2022 r.*

Praktyki klasy: IV D TUF, IV D TS, IV A TŻiUG, IV A TPM

06.02.2023 r. - 03.03.2023 r.*

Praktyki klasy: IV B TL, IV C TOT

06.03.2023 r. - 31.03.2023 r. *

Praktyki klasy: III A TŻiUG                                               

17.04.2023 r. - 17.05.2023 r. (1-3.05.2023 r. - dni wolne) *

Praktyki klasy: III B TL, III D TUF, III D TPM

06.03.2023 r. - 31.03.2023 r. *

Praktyki klasy: III E TS                                                      

15.05.2023 r. - 02.06.2023 r. *

Praktyki klasy: III C TH, III C TOT

* termin może ulec zmianie ze względu na Projekt Erasmus

EGZAMINY MATURALNE I ZAWODOWE

04, 05, 08. 05.2023 r.

Matura: część pisemna: język polski, język angielski, matematyka

09.05. – 23.05.2023 r.

Matura: część pisemna pozostałe przedmioty

10.05. – 23.05.2023 r.

Matura: część ustna

09.01.2023 r.

Egzamin zawodowy: część praktyczna

10.01.2023 r.

Egzamin zawodowy: część pisemna

01.06.2023 r.

Egzamin zawodowy: część praktyczna model D

02.06.2023 r. – 07.06.2022 r.

Egzamin zawodowy: część pisemna

01.06.2023 r. – 18.06.2023 r.

Egzamin zawodowy: część praktyczna model W

Harmonogram maturalny i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe – https://www.cke.gov.pl/

KLASYFIKACJA

Do 16.11.2022 r. do godz.15.00

Przewidywane oceny za I okres w kl. IV T po gimnazjum

Do 17.12.2022 r. do godz. 15.00

Wystawienie ocen za I okres w kl. IV T po gimnazjum

Do 09.12.2022 r. do godz. 15.00

Przewidywane oceny za I okres w kl. I, II, III, IV oraz IV T po szkole podstawowej T, BSIS

Do 09.01.2023 r. do godz. 15.00

Wystawienie ocen za I okres w kl. I, II, III, IV oraz IV T po szkole podstawowej Technikum i Branżowa

Do 22.03.2022, do godz. 15.00

Przewidywane oceny roczne w kl. IV T po gimnazjum

Do 19.04.2023 r. do godz. 15.00

Wystawienie ocen rocznych w kl. IV T po gimnazjum

24-25.04.202 r.

Egzaminy klasyfikacyjne kl. IV T po gimnazjum

Do 19.05.2023 r. do godz. 15.00

Przewidywane oceny roczne kl. I, II, III, IV oraz IV T po szkole podstawowej Technikum i Branżowa

Do 14.06.2023 r. do godz. 15.00

Wystawienie ocen rocznych w kl. I, II , III, IV oraz IV T po szkole podstawowej Technikum i Branżowa

20.06. - 21.06.2023 r.

Egzaminy klasyfikacyjne                                                                    

21.08.2023 r.

Matura: egzamin poprawkowy, część ustna

22.08.2023 r.

Matura: egzamin poprawkowy, część pisemna

28.08. – 29.08.2023 r.

Egzaminy poprawkowe                                                               

 

RADY PEDAGOGICZNE

15.09.2022 r.  godz. 15.15 (środa)

Statuty, plan nadzoru

16.12.2022 r.,  godz. 15.15 (piątek)

Klasyfikacja śródoczna klas IV Technikum po gimnazjum + szkolenie egzaminy zawodowe

12.01.2023 r.  godz.15.15 (czwartek)

Klasyfikacja śródroczna klas I, II, III, IV oraz IV T po szkole podstawowej Technikum i BSIS

24.04.2023 r.  godz. 15.15 (poniedziałek)

Klasyfikacja roczna klas IV Technikum po gimnazjum + szkolenie maturalne

25.04.2023 r.  godz.15.15 (wtorek)

Zatwierdzenie wyników egzaminów klasyfikacyjnych klas IV T po gimnazjum

19.06.2023 r.  godz. 15.15 (poniedziałek)

Klasyfikacja roczna klas I, II, III, IV oraz IV T po szkole podstawowej Technikum i BSIS

21.06.2023 r.  godz. 15.15 (środa)

Zatwierdzenie wyników egzaminów klasyfikacyjnych

26.06.2023 r.  godz.10.00 (poniedziałek)

Rada plenarna

30.08.2023 r.  godz. 10.00 (środa)

Rada podsumowująca i rozpoczynająca rok szkolny 2023/2024

Pozostałe rady szkoleniowe będą ustalone w późniejszym terminie

 

ZEBRANIA Z RODZICAMI

15.09.2022 r. godz.17.00

Spotkanie organizacyjne z dyrekcją i nauczycielami klasy I

15.09.2022 r. godz. 17.30

Klasy I i II Technikum i Branżowa Szkoła I stopnia

15.09.2022 r. godz. 18.30

Klasy III i IV Technikum i Branżowa Szkoła I Stopnia

21.11.2022 r. godz. 17.15  + konsultacje 17.15-18.30

Klasy IV Technikum  po gimnazjum (oceny przewidywane I okres)

20.12.2022 r. godz. 17.00 + konsultacje 17.00-19.00

Klasy  II Branżowa i Technikum oraz IV T po szkole podstawowej (oceny przew. I okres)

20.12.2022 r. godz. 17.45 + konsultacje 17.00-19.00

Klasy I, III Branżowa i Technikum (oceny przew. I okres)

27.03.2023 r.  godz. 17.00 + konsultacje 17.30-18.30

Klasy IV Technikum po gimnazjum (oceny przewidywane roczne)

24.05.2023 r.  godz. 17.00 + konsultacje 17.00-19.00

Klasy II, III Branżowa i Technikum (oceny przew. roczne)

24.05.2023 r.  godz. 17.45 + konsultacje 17.00-19.00

Klasy I Branżowa i Technikum oraz IV T po szkole podstawowej (oceny przewidywane roczne)

 

ZEBRANIA Z RADAMI KLASOWYMI RODZICÓW

15.09.2021,  godz. 19.00

Zebranie Rad klasowych rodziców

20.12.2022 r. godz. 18.00

Spotkanie Rad klasowych rodziców z dyrekcją szkoły oraz specjalistami

24.05.2023 r.  godz. 18.00

Spotkanie Rad klasowych rodziców z dyrekcją szkoły oraz specjalistami

 

SPOTKANIA ZESPOŁU WYCHOWAWCZEGO

21.09.2022 r. godz. 17.00

Spotkanie organizacyjne z dyrektorem szkoły

24.11.2022 r. godz. 16.00

Wszyscy wychowawcy, specjaliści, wskazani nauczyciele, wicedyrektor ds. wychowawczych, ew. zaproszeni goście np. z policji, poradni PP

14.03.2023 r. godz. 16.00

22.05.2023 r. godz. 16.00

 

ZEBRANIA ZESPOŁÓW D/S  IPET

15.09.2022 r. od godz. 16.00

Spotkania zespołów wychowawczych klas pierwszych, specjalistów i rodziców uczniów

20.12.2023 r. od godz. 16.00

Spotkania zespołów wychowawczych klas, specjalistów i rodziców uczniów/pełnoletnich uczniów

24.05.2023 r. godz. od. 16.00

Spotkania zespołów wychowawczych klas, specjalistów i rodziców uczniów/pełnoletnich uczniów

 

SPOTKANIA ZESPOŁÓW PRZEDMIOTOWYCH I ZADANIOWYCH

Od 02.09 do 09.09.2022 r. od. godz. 16.00

Spotkanie z dyrektorem/wicedyrektorem

Następne: dwa spotkania w półroczu

Wg harmonogramu spotkań poszczególnych zespołów

 

SPOTKANIA Z NOWO ZATRUDNIONYMI NAUCZYCIELAMI

30.08.2022 r. godz. 12.00

Szkolenie BHP

30.08.2022 r. godz. 14.00

Szkolenie z RODO

30.08.2022 r. godz. 15.00

Szkolenie LIBRUS

30.08.2022 r. godz. 15.45

Spotkanie organizacyjne z dyrektorem szkoły

SPOTKANIA Z PRACODAWCAMI

04.10.2022 r., godz. 1700

Branżowa Szkoła I Stopnia

05.10.2022 r., godz. 1700

Technikum – kształcenie dualne

 

SPOTKANIA Z NAUCZYCIELAMI W AWANSIE

15.09.2022 r. godz. 14.15

Nauczyciele rozpoczynający staż + opiekunowie, nauczyciele w okresie przygotowania do zawodu oraz mentorzy;

30.09.2022 r. godz. 15.15

Nauczyciele kontynuujący staż

29.04.2023 r. godz. 15.30

Nauczyciele kończący staż w roku 2022

 

SPOTKANIA Z SAMORZĄDEM UCZNIOWSKIM

16.09.2022 r. godz. 14.15

Uczniowie (wszystkie trójki klasowe) + opiekunowie

06.12.2022 r.  godz. 14.15

Uczniowie (przedstawiciele SU) + opiekunowie

19.04.2023 r.  godz. 14.15

Uczniowie (wszystkie trójki klasowe) + opiekunowie