Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - Kucharz
A A

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

Jesteś kreatywny, cenisz dobre smaki, a kuchnia jest przestrzenią w której dobrze się czujesz?

Podejmij wyzwanie i naucz się profesjonalnie sporządzać potrawy.

 

Okres nauki:  3 lata.

Tryb nauki: 

 • nauka przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych w szkole
 • zajęcia praktyczne u wybranego pracodawcy

 

WAŻNE:

 • Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego uczniowie dostarczają do szkoły w momencie potwierdzenia woli przyjęcia wraz z oryginałem świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty – zgodnie z terminami rekrutacyjnymi.
 • Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do zakupu odzieży gastronomicznej dla ucznia.

 

U nas nauczysz się:

 • klasyfikowania żywności w zależności od trwałości, pochodzenia, wartości odżywczej i przydatności kulinarnej,
 • określania zasady prawidłowego żywienia swojego i potencjalnych klientów,
  w zależności od ich preferencji,
 • organizowania i nadzorowania obsługi konsumenta,
 • rozróżniania metody i techniki sporządzania potraw i napojów,
 • oceniania jadłospisu i podejmowania działań korygujących, przestrzegając zasad racjonalnego żywienia,
 • obsługiwania maszyn i urządzeń gastronomicznych zgodnie z najnowszymi trendami,
 • przygotowywania oferty usług gastronomicznych,
 • dobierania metody i techniki obsługi do rodzaju usług gastronomicznych.

Nasi uczniowie mają możliwość uczestniczenia w dodatkowych warsztatach i kursach: sommelierskich, baristycznych ,barmańskich, z zasad savoir vivre, Sushi i Carvingu.

 

Możliwości zatrudnienia:

Po ukończeniu naszej szkoły masz możliwość zatrudnienia:

 • na stanowisku kucharza w: restauracjach, hotelach, pensjonatach,
 • w zakładach żywienia zbiorowego, gospodarstwach agroturystycznych, itp.,

…a także szansę stworzenia własnego miejsca pracy - poprzez podjęcie działalności gospodarczej w branży gastronomicznej.

 

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie: 

 • HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań – klasa III.

 

Egzaminy:

Nauka zawodu kończy się obowiązkowym egzaminem organizowanym przez OKE w Gdańsku lub egzaminem czeladniczym przeprowadzonym przez Izbę Rzemieślniczą.