Mechanik pojazdów samochodowych

Okres nauki:  3 lata

Tryb nauki: 

 • nauka przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych w szkole;
 • zajęcia praktyczne u wybranego pracodawcy.

Interesuje Cię motoryzacja, lubisz majsterkować ? Poznaj proces obsługi technicznej
i naprawy samochodów. Zostań fachowcem w tej dziedzinie.

U nas nauczysz się:

 • ustalać przyczyny usterek i uszkodzeń poszczególnych układów, zespołów
  i mechanizmów pojazdów samochodowych metodami diagnostycznymi;
 • usuwać usterki w zespołach i układach pojazdów samochodowych, między innymi: silnika,  sprzęgła, skrzyni biegów;
 • przeprowadzać weryfikację zużytych części i zespołów;
 • wykonywać rozliczenia kosztów usług;
 • użytkowania pojazdów samochodowych.

Dlaczego warto wybrać  „Hipolita”:

 • nowoczesna i zmodernizowane obiekty szkoły;
 • profesjonalna kadra dydaktyczna dająca gwarancję bardzo dobrego przygotowania do zawodu;
 • bardzo wysoki procent zdanych egzaminów zawodowych;
 • rozwijanie pasji uczniów;
 • możliwość korzystania przez uczniów z szafek na ubrania i książki;
 • posiadamy dużą bazę pracodawców gotowych do przyjęcia uczniów na praktyki;
 • udział w konkursach organizowanych na szczeblu wojewódzkim
  i ogólnopolskim.

Warunki przyjęcia:

 • wypełnienie i złożenie PODANIA – ANKIETY- link ;
 • dostarczenie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia
  o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;
 • potwierdzenie praktyki na PODANIU - ANKIECIE i dostarczenie we wrześniu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego;
 • kopia metryki urodzenia;
 • 2 zdjęcia.

Praca:

Po ukończeniu naszej szkoły masz możliwość zatrudnienia w:

 • stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych;
 • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych;
 • salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi;
 • firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych i recyklingiem pojazdów samochodowych;
 • stworzenie własnego miejsce pracy poprzez podjęcie działalności gospodarczej na własny rachunek;
 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego;
 • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji.

Egzaminy zawodowe:

Nauka zawodu kończy się zdaniem jednego z niżej wymienionych egzaminów:

 • egzaminem czeladniczym  zdawany w  Izbie Rzemieślniczej;
 • egzaminem potwierdzającym kwalifikację M.18  Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna