TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

Okres nauki:  4 lata

Tryb nauki:  dzienny

Potwierdzenie kwalifikacji: dyplom potwierdzający kwalifikacje w  zawodzie i  świadectwo maturalne.

Jesteś ciekawy świata i fascynują Cię podróże bliskie i dalekie? Naucz się organizować imprezy i usługi turystyczne. Podczas licznych warsztatów krajowych i zagranicznych poznasz tajniki pracy pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

 

 

U nas nauczysz się:

 

·        organizować i koordynować wycieczki i imprezy turystyczne;

·        wykorzystywać wiedzę z zakresu geografii turystycznej Polski i świata;

·        korzystać ze specjalistycznych programów komputerowych stosowanych do obsługi ruchu turystycznego;

·        sporządzać dokumentację dotyczącą rozliczeń imprez i usług turystycznych;

·        stosować różne formy sprzedaży usług ;

·        opracowywać materiały promocyjne i katalogi usług turystycznych;

·        planować i organizować czas wolny klientów;

·        posługiwać się językiem angielskim w branży turystycznej.

Dlaczego warto wybrać „Hipolita”:

·        nowoczesna i zmodernizowane obiekty szkoły;

·        profesjonalna kadra dydaktyczna dająca gwarancję bardzo dobrego przygotowania do zawodu;

·        nowoczesne i bardzo dobrze wyposażone pracownie;

·        praktyki zawodowe pod okiem prawdziwych profesjonalistów;

·        wycieczki krajowe i zagraniczne;

·        możliwość udziału w praktykach zagranicznych Erasmus +;

·        udział w konkursach  organizowanych na szczeblu wojewódzkim i   ogólnopolskim;

·        możliwość ukończenia dodatkowych kursów.

 

Współpraca z firmami, uczelniami:

Szkoła posiada podpisane umowy partnerskie:

 • z firmą turystyczną Rainbow Tours, w której nasi uczniowie mają możliwość odbywać praktyki oraz staże;
 • z Zespołem Szkół Handlowych w Sopocie, o współpracy międzyszkolnej;
 • z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Bytowie. o współpracy międzyszkolnej.

Możliwości zatrudnienia:

 • biura podróży,
 • agencje turystyczne,
 • hotele,
 • restauracje,
 • agroturystyka,
 • domy wczasowe,
 • punkty informacji turystycznej,
 • urzędy administracji państwowej na stanowiskach związanych z organizacją i promocją turystyki,
 • biura organizatorów kongresów i konferencji,
 • lotniska,
 • własna działalność gospodarcza w zakresie świadczenia usług turystycznych.

 

Linki :

https://www.youtube.com/watch?v=-ftDg08vNkU

https://turystah.blogspot.com

 

Kwalifikacje w  zawodzie:

 • 14.Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych; 
 • 15. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych.