TELEFONY ALARMOWE

Z telefonu komórkowego: 112

Z telefonu stacjonarnego:


• 999: Pogotowie

• 998: Straż Pożarna

• 997: Policja

• 994: Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne

 993: Pogotowie Ciepłownicze

 992: Pogotowie Gazowe

 991: Pogotowie Energetyczne

 988: Telefon Zaufania

 986: Straż miejska

• 981: Pomoc drogowa

• 984, 985: Wojewódzkie Centrum Ratownictwa Morskiego WOPR

 

Zaproszenie na kursy językowe szkoły

Kurs języka angielskiego i niemieckiego-plakat