Technik spedytor

Okres nauki:  4 lata

Tryb nauki:  dzienny

Potwierdzenie kwalifikacji: egzamin zawody oraz matura

Jesteś dobrym organizatorem, interesujesz się transportem? Chcesz mieć dynamiczną i ciekawą pracę? Spedytor to niewątpliwie zawód przyszłości. Każda firma transportowa poszukuje specjalistów do sprawnego obsługiwania klientów.

U nas nauczysz się:

 • planować i organizować prace związane z przewozem ładunków;
 • prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zadań transportowo-spedycyjnych;
 • kalkulować cen usług spedycyjno-transportowych;
 • przygotowywać ładunki do transportu;
 • dobierać środki techniczne do realizacji procesów transportowych;
 • nadzorować przebieg procesu transportowego wykorzystując systemy monitorowania i rejestrowania środków transportu i ładunków;
 • przygotowywać ofertę usług spedycyjnych w języku polskim i języku obcym;
 • sporządzać umowy z klientami, kontrahentami krajowymi i zagranicznymi;
 • stosować przepisy prawa dotyczące technicznych środków realizacji procesów transportowych.

Dlaczego warto wybrać  „Hipolita”:

- nowoczesna i zmodernizowane obiekty szkoły;

- profesjonalna kadra dydaktyczna dająca gwarancję bardzo dobrego przygotowania do zawodu;

- nowoczesne i bardzo dobrze wyposażone pracownie;

- praktyki zawodowe pod okiem prawdziwych profesjonalistów;

- wycieczki na warsztaty oraz do firm transportowych;

- możliwość udziału w praktykach zagranicznych Erasmus +;

- udział w konkursach  organizowanych na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim 

- możliwość ukończenie dodatkowych kursów m. in. prawo jazdy kat. B,  kursy obsługi wózków widłowych z uprawnieniami UDT, kurs magazynowania, kurs ADR podstawowy i kurs MS EXCEL.

Współpraca z uczelniami:

 • z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni;
 • z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu.

Praca:

Osoba posiadająca kwalifikacje  w zakresie spedycji znajdzie zatrudnienie m.in. w firmach spedycyjnych, transportowych, handlowych, przedsiębiorstwach transportu kolejowego, agencjach obsługi portów lotniczych czyli w szeroko rozumianej branży spedycyjno- transportowej.
Technicy spedytorzy  należą do grupy poszukiwanych pracowników i mogą być zatrudniani między innymi na następujących stanowiskach:

 • specjalista ds. spedycji krajowej i międzynarodowej,
 • sprzedawca usług spedycyjnych: krajowych, morskich, kolejowych,
 • spedytor: krajowy, międzynarodowy, morski, lotniczy,
 • referent spedycyjny,
 • kierownik punktu ładunkowego,
 • dyspozytor ładunkowy,
 • organizator przewozów,
 • taksator,
 • specjalista ekspedytor ds. obsługi punktu eksploatacji

 Kwalifikacje zawodowe:

 • AU.31. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów