TECHNIK SPEDYTOR - nr zawodu 333108 
klasa 1 w roku szkolnym 2017/2018

CYKL KSZTAŁCENIA:

  • nauka trwa 4 lata;
  • uczeń zdobywa kwalifikacje zawodowe: AU.31
  • w trzeciej klasie technikum miesięczne praktyki zawodowe
  • egzamin maturalny.

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR

AU.31. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów


- Egzamin potwierdzający trzecią kwalifikację AU.31. odbywa się w klasie czwartej.

Technik spedytor zajmuje się organizacją transportu samochodowego, kolejowego lub lotniczego towarów eksportowanych i importowanych oraz przewożonych wewnątrz kraju. Zajmuje się również opracowywaniem instrukcji wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów oraz organizacją wyładunku towarów lub załadunku ich do samochodów, wagonów, samolotów. Sporządza umowy z klientami, kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, uzgadnia sposoby i miejsca dostarczenia ładunku. Prowadzi rozliczenia cła, wypełnia druki celne, organizuje odprawy celne towarów sprowadzanych z zagranicy lub wywożonych z kraju.