Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - Technik spedytor
A A

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

Technik spedytor

Okres nauki: 5 lat dla absolwentów Szkół Podstawowych.

Tryb nauki:  dzienny.

Potwierdzenie kwalifikacji: egzamin zawodowy oraz matura.

Jesteś dobrym organizatorem, interesujesz się transportem? Chcesz mieć dynamiczną i ciekawą pracę? Spedytor to niewątpliwie zawód przyszłości. Każda firma transportowa poszukuje specjalistów do sprawnego obsługiwania klientów.

U nas nauczysz się:

  • planować i organizować prace związane z przewozem ładunków,
  • prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zadań transportowo-spedycyjnych,
  • kalkulować cen usług spedycyjno-transportowych,
  • przygotowywać ładunki do transportu,
  • dobierać środki techniczne do realizacji procesów transportowych,
  • nadzorować przebieg procesu transportowego wykorzystując systemy monitorowania i rejestrowania środków transportu i ładunków,
  • przygotowywać ofertę usług spedycyjnych w języku polskim i języku obcym,
  • sporządzać umowy z klientami, kontrahentami krajowymi i zagranicznymi,
  • stosować przepisy prawa dotyczące technicznych środków realizacji procesów transportowych.

Dlaczego warto wybrać Hipolita?

  • nowoczesne i zmodernizowane obiekty szkoły,
  • profesjonalna kadra dydaktyczna dająca gwarancję bardzo dobrego przygotowania do zawodu,
  • nowoczesne i bardzo dobrze wyposażone pracownie,
  • praktyki zawodowe pod okiem prawdziwych profesjonalistów,
  • wycieczki na warsztaty oraz do firm transportowych,
  • możliwość udziału w praktykach zagranicznych Erasmus +,
  • udział w konkursach  organizowanych na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim,
  • możliwość ukończenie dodatkowych kursów m. in. prawo jazdy kat. B,  kursy obsługi wózków widłowych z uprawnieniami UDT, kurs magazynowania, kurs ADR podstawowy i kurs MS EXCEL.

Współpraca z uczelniami:

  • z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni,
  • z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu.

Praca:

Osoba posiadająca kwalifikacje  w zakresie spedycji znajdzie zatrudnienie m.in. w firmach spedycyjnych, transportowych, handlowych, przedsiębiorstwach transportu kolejowego, agencjach obsługi portów lotniczych czyli w szeroko rozumianej branży spedycyjno- transportowej.Technicy spedytorzy  należą do grupy poszukiwanych pracowników i mogą być zatrudniani między innymi na następujących stanowiskach:

  • specjalista ds. spedycji krajowej i międzynarodowej,
  • sprzedawca usług spedycyjnych: krajowych, morskich, kolejowych,
  • spedytor: krajowy, międzynarodowy, morski, lotniczy,
  • referent spedycyjny,
  • kierownik punktu ładunkowego,
  • dyspozytor ładunkowy,
  • organizator przewozów,
  • taksator,
  • specjalista ekspedytor ds. obsługi punktu eksploatacji.

 Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

  • SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów.