Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - Praca

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

Ogłoszenie o rozwiazaniu konkursu - specjalisty ds sekretariatu i promocji szkoły

Ogłoszenie wyniku naboru na stanowisko specjalisty ds. sekretariatu i promocji szkoły

Ogłoszenie-nabór na stanowisko specjalisty

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie kandydata

Ogłoszenie o rozwiązaniu konkursu na osobę ds. kadr

Ogłoszenie o rozwiązaniu konkursu na osobę ds. płac

OGŁOSZENIE O KONKURSIE - SPECJALISTA DS.PŁAC- kandydat spełniający niezbędne wymagania

OGŁOSZENIE O KONKURSIE - SPECJALISTA DS.KADR

OGŁOSZENIE O KONKURSIE - SPECJALISTA DS.PŁAC II-1