Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - Technik logistyk
A A

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

Jesteś osobą zorganizowaną i  potrafisz szybko podejmować decyzje?Interesujesz się programami komputerowymi funkcjonującymi w firmach? 

Naucz się zarządzać procesami dystrybucji i zdobądź pracę w znanych firmach logistycznych.

 

Okres nauki:  5 lat.

Tryb nauki:  dzienny.

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: MATEMATYKA

Nauczane języki dodatkowe: j. angielski, j. niemiecki.

Praktyki zawodowe: miesięczne praktyki w 3 i 4 klasie realizowane w zakładach pracy lub w ramach projektu ERASMUS+ praktyki zagraniczne.

 

WAŻNE:

 • Warunkiem przyjęcia ucznia jest posiadanie orzeczenia lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania określonego zawodu.

 

Potwierdzenie kwalifikacji: dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i świadectwo maturalne.

 

U nas nauczysz się:

 • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych,
 • zarządzania zapasami i przestrzenią magazynową oraz tworzenia planów dostaw, a także organizowania recyklingu odpadów,
 • wykorzystywania nowoczesnych programów informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem logistycznym,
 • organizowania i monitorowania procesów produkcji, dystrybucji i magazynowania towarów,
 • prowadzenia dokumentacji magazynowej,
 • planowania i wdrażania procesów przechowywania i transportowania wytworzonych produktów
 • obliczania kosztów dostawy i magazynowania towarów, ustalania cen za usługi transportowe, prowadzenia rozliczeń z klientami krajowymi i zagranicznymi,
 • zarządzania surowcami, produktami i wyrobami w przedsiębiorstwie,
 • planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych i spedycyjnych i ich realizacji,
 • stosowania międzynarodowych standardów identyfikacji, monitorowania i rejestrowania ładunków i wymiany danych.

 

Możliwości zatrudnienia:

Po ukończeniu naszej szkoły masz możliwość zatrudnienia jako specjalista do spraw:

 • zaopatrzenia,
 • sprzedaży i prognozowania popytu,
 • planowania zakupów,
 • handlu elektronicznego (e-commerce),
 • logistyki miejskich usług infrastrukturalnych,
 • systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję,
 • gospodarki odpadami,
 • planowania produkcji i zapasów,
 • gospodarki materiałowej, pakowania i opakowań,
 • transportu wewnętrznego,
 • konstruowania rozkładów jazdy,
 • logistycznych służb mundurowych i kryzysowych.

 

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

 • SPL.01. Obsługa magazynów – klasa III,
 • SPL.04. Organizacja transportu – klasa IV.

 

Egzaminy zawodowe:

Nieprzystąpienie do egzaminu zawodowego skutkuje nie otrzymaniem promocji do klasy wyższej.