Technik logistyk z elementami zarządzania produkcją

Jesteś osobą zorganizowaną i  potrafisz szybko podejmować decyzje? Interesujesz się programami komputerowymi funkcjonującymi w firmach? Naucz się zarządzać procesami dystrybucji i zdobądź pracę w znanych firmach logistycznych.

Okres nauki:  4 lata

Tryb nauki:  dzienny

Potwierdzenie kwalifikacji: dyplom potwierdzający kwalifikacje w  zawodzie
i świadectwo maturalne.

U nas nauczysz się:

 • planować i organizować prace związaną z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych;
 • zarządzania zapasami i przestrzenią magazynową oraz tworzenia planów dostaw, a także organizowania recyklingu odpadów;
 • wykorzystywać nowoczesne programy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem logistycznym;
 • organizować i monitorować procesy produkcji, dystrybucji i magazynowania towarów;
 • prowadzenia dokumentacji magazynowej;
 • planowania i wdrażania procesów przechowywania i transportowania wytworzonych produktów;
 • obliczania kosztów dostawy i magazynowania towarów, ustalania cen za usługi transportowe, prowadzenia rozliczeń z klientami krajowymi i zagranicznymi
 • zarządzania surowcami, produktami i wyrobami w przedsiębiorstwie;
 • planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych i spedycyjnych i ich realizacji;
 • stosowania międzynarodowych standardów identyfikacji, monitorowania i rejestrowania ładunków i wymiany danych.

Dlaczego warto wybrać   „Hipolita”:

 • nowoczesna i zmodernizowane obiekty szkoły;
 • profesjonalna kadra dydaktyczna dająca gwarancję bardzo dobrego przygotowania do zawodu;
 • nowoczesne i bardzo dobrze wyposażone pracownie;
 • praktyki zawodowe pod okiem prawdziwych profesjonalistów;
 • wycieczki
 • możliwość udziału w praktykach zagranicznych Erasmus +;
 • udział w konkursach
 • zapewniamy praktyki zawodowe  w  LEROY MERLIN, URZĘDZIE CELNYM oraz
  w lokalnych przedsiębiorstwach transportowych;

Współpraca z uczelniami:

 • z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
  w Gdyni;
 • z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu.

Praca:

Po ukończeniu naszej szkoły masz możliwość zatrudnienia jako specjalista do sraw:

 • zaopatrzenia;
 • sprzedaży i prognozowania popytu;
 • planowania zakupów;
 • handlu elektronicznego (e-commerce);
 • logistyki miejskich usług infrastrukturalnych;
 • systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję;
 • gospodarki odpadami;
 • planowania produkcji i zapasów;
 • gospodarki materiałowej, pakowania i opakowań;
 • transportu wewnętrznego;
 • konstruowania rozkładów jazdy;
 • logistycznych służb mundurowych i kryzysowych.

 Kwalifikacje w zawodzie:

 • AU.22. Obsługa magazynów
 • AU.32. Organizacja transportu