W dniu 24 września 2018 roku odbyła się gala podsumowująca dwuletni Program Erasmus+ 2016-1-PL01-KA102-025121 pt."Młodzi na europejskim rynku pracy- praktyka i doświadczenie szansą na znalezienie pracy. Praktyka zawodowa uczniów ZSP nr 2 w Rumi w Irlandii". Podczas uroczystości, w której uczestniczyła społeczność szkolna, młodzież uczestnicząca w drugiej mobilności praktyk zagranicznych w Irlandii otrzymała dokumenty Europass - Mobilność potwierdzające kwalifikacje i umiejętności zdobyte w innym kraju Unii Europejskiej. Dokumenty wręczyła beneficjentom Programu Erasmus+ dyrektor szkoły Halina Filińska. Ponadto zaprezentowano film, w którym młodzież opowiedziała o swoich doświadczeniach i przeżyciach podczas pobytu w Irlandii. Uczniowie mogli podzielić się swoimi doświadczeniami. Koordynator projektu Rafał Nowicki oraz ewaluator Karolina Leszega opowiedzieli o możliwościach i  korzyściach które daje uczniom udział w takim projekcie.