Kolejny wniosek pt. "Z rumskiego Hipolita do Europy - zagraniczna praktyka i zdobyte doświadczenie szansą na znalezienie pracy" został zatwierdzony do realizacji z Programu Erasmus+ sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe i otrzymał dofinansowanie z projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W dniu 12 września 2018 roku odbyło się uroczyste podpisanie umowy finansowej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji dotyczącą praktyk zawodowych w ramach projektu ERASMUS+. Umowę podpisała dyrektor PZS nr 2 Halina Filińska w obecności koordynatora projektu Rafała Nowickiego. Jest to czwarty projekt zagranicznych praktyk zawodowych dla młodzieży „Hipolita”, realizowany w ramach programu ERASMUS+. Koordynatorem i osobą odpowiedzialną za napisanie projektu jest nauczyciel Rafał Nowicki. W ubiegłym roku szkoła pozyskała dotację dla kucharzy, którzy pojechali do Irlandii a nieco wcześniej z takiej możliwości skorzystali uczniowie klas o profilu fryzjerskim, turystycznym i logistycznym. Ci uczniowie uczestniczyli w praktykach zawodowych w ramach programu Erasmus+ na lata 2016-2018. W przyszłym roku korzystając z tego programu uczniowie klas kierunku turystycznego, logistycznego i fryzjerskiego pojadą do Sligo w Irlandii Północnej. Partnerem projektu jest firma Your International Training, która jest organizacją zajmującą się rozwojem zawodowym i edukacją w ramach europejskich projektów mobilności dla szkół średnich i uczelni wyższych na terenie Unii Europejskiej. Firma organizuje praktyki i staże zawodowe, których celem jest edukacja, zdobywanie doświadczenia podnoszenie kwalifikacji, poznawanie nowych metod kształcenia zawodowego i nauka języka angielskiego.