Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - 28 kwietnia 2017 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość pożegnania tegorocznych absolwentów klas IV. Teraz czas na maturę a potem start w dorosłe życie. Wszystkim życzymy powodzenia!
A A

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

Tegorocznych absolwentów żegnała dyrekcja szkoły oraz nauczyciele i przedstawiciele samorzadu szkolnego. Z rąk dyrektor szkoły Pani Haliny Filińskiej świadectwa odebrało prawie 60 absolwentów klas o profilach: technik logistyk i technik obsługi turystycznej, technik usług fryzjerskich oraz technik żywienia i usług gastronomicznych, których wychowawcami były : Panie Katarzyna Lisowska, Joanna Brakowska, Aleksandra Potrykus i Gabriela Szadkowska. Młodzież dziękowała swoim wychowawcom i nauczycielom za naukę i wprowadzanie ich w dorosłe życie. Uczniowie klasy III, tradycyjnie w formie kabaretu pożegnali swoich starszych kolegów i koleżanki