Od 6 maja 2019 roku uczniowie „Hipolita” z klas o profilu fryzjerskim, turystycznym i logistycznym przebywają w Irlandii gdzie odbywają miesięczną praktykę zawodową w miejscowości Sligo.Uczniowie wylecieli do Irlandii w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" realizowanego ze środków POWER na zasadach programu ERASMUS+, sektor kształcenie i szkolenie zawodowe.  W czasie pobytu w Irlandii uczniowie nie tylko zdobywają doświadczenie w ramach swojego zawodu podczas staży zawodowych w firmach irlandzkich. Dzięki tym praktykom uczniowie poznają unijny rynek pracy, poznają nowe środowisko zawodowe, zdobywają nowe umiejętności praktyczne. W tym czasie odbywają również szkolenie z języka angielskiego podczas przygotowanego dla nich kursu języka angielskiego. Mogą w ten sposób podnieść swój poziom językowy. Młodzież uczestniczy również w wycieczkach krajoznawczych w ramach przygotowanego dla nich pakietu kulturalnego. Uczniowie zwiedzają ciekawe miejsca w Irlandii, poznają kulturę, historię i zwyczaje kraju goszczącego. Obecnie podczas pobytu w Irlandii przebywa grupa dwudziestu uczniów wraz z opiekunami. Koordynatorem projektu jest nauczyciel Rafał Nowicki. Praktyki zawodowe, pobyt uczniów w rodzinach goszczących oraz program językowy i kulturowy zapewnia irlandzki partner, firma Your International Treining.