W dniu 13 maja 2019roku w naszej szkole dyrektor Halina Filińska wręczyła uczniom certyfikaty „Animator czasu wolnego” zdobyte w ramach kursu organizowanego przez Akademię BP Rainbow. Akademia rozpoczęła działalność dniu 25 marca 2019 rokuw ramach współpracy szkoły z biurem turystycznymRainbow. Pierwszym działaniem był kurs animatora czasu wolnego. Po ukończeniu kursu z uczestników w drodze castingu wyłoniono 3 osoby, które zostały zaproszone na darmowy wyjazd studyjny do Grecji, połączony z dalszym szkoleniem. Później 2 uczennicom zaoferowano zatrudnienie w sieci biura turystycznego Rainbow.