technik logistyktechnik spedytortechnik uslug fryzjerskichtechnik hotelarstwatechnik przemyslu modytechnik organizacji turystykitechnik zywienia i uslug gastronomicznychzawodowka fryzjerzawodowka kucharzzawodowka mechanik samochodowyzawodowka sprzedawcaklasa wielozawodowa

 

ANKIETY DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM:

Ankieta dla absolwenta Gimnazjum - Technikum

Ankieta dla absolwenta Gimnazjum - Branżowa Szkoła I Stopnia

 

ANKIETY DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

Ankieta dla absolwenta Szkoły Podstawowej - Technikum

Ankieta dla absolwenta Szkoły Podstawowej - Branżowa Szkoła I Stopnia

 

Regulamin rekrutacji Powiatowego Zespołu Szkół Nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiegow Rumi na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów Gimnazjum

Rekrutacja - absolwenci Gimnazjum

Regulamin rekrutacji Powiatowego Zespołu Szkół Nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów Szkoły Podstawowej

Rekrutacja - absolwenci Szkoły Podstawowej

 

 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020

https://www.gov.pl/web/edukacja/rekrutacja-do-szkol-ponadpodstawowych-i-ponadgimna zjalnych-na-rok-szkolny-20192020

 Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych - list Minister Edukacji do rodziców

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 - ulotka

 

 

Wnioski o wystawienie skierowania do kształcenia specjalnego:

Rodziców/prawnych opiekunów

Osoby pełnoletniej oraz arkusze zgody i przyjęcia informacji RODO, które są integralną częścią obydwu rodzajów wniosków