Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - REKRUTACJA
A A

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

REKRUTACJA

Dnia 6 czerwca 2017 roku dyrektor ZSP nr 2 w Rumi Halina Filińska podpisała umowę z firmą Volfram reprezentowaną przez Pana Wojciecha Mokrzyckiego i Mirosława Podgórskiego na rozbudowę szkoły.

 W ramach przedsięwzięcia strategicznego -  kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy, zostanie zrealizowany projekt: "Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi o kompleks pięciu pracowni zawodowych wraz z łącznikiem".


Wykonawcą jest firma Volfram z Łebcza. Nowe skrzydło szkoły powstanie na działce sąsiadującej ze szkołą, w miejscu starego budynku SP nr 6 w Rumi. Koszt  inwestycji wynosi 3 miliony 227 994 tysięcy złotych. Planowany termin zakończenia – 15 grudnia 2017 roku.

 Przy uroczystym podpisaniu umowy obecni byli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Wejherowie :wicestarosta wejherowski Witold Reclaf, etatatowy członek zarządu Powiatu Wejherowskiego Wojciech Rybakowski, przewodniczący Komisji Edukacji Rady Powiatu Wejherowskiego Ludwik Zegzuła oraz naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego Mirosław Lademann. Na sali obecni byli Anna Chwalisz sprawująca nadzór budowlany nad inwestycją oraz Aleksander Rażyński kierownik budowy z firmy Volfram, Lucyna Ignatowicz – przewodnicząca Rady Rodziców, nauczyciele oraz uczniowie klas logistycznych. Po podpisaniu umowy nastąpiło oficjalne przekazanie placu budowy.

View the embedded image gallery online at:
http://hipolit.info/rekrutacja#sigFreeId758a90fbca

Uwaga, Uwaga! 

Dnia 11.10.2019 r. szkoła będzie pracować w godzinach 7:30 - 14:00. 

 

 

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

Rada rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW ROK SZKOLNY 2022/2023

PRZEWODNICZĄCA - JADWIGA ROHDE /KL. 4E/

PATRYCJA KSIĄŻEK - Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ  /KL. 1A/

KAMILA TUBIAK - SKARBNIK  /KL. 4C/

MARTA ZIELIŃSKA – SEKRETARZ  /1H/

KOMISJA REWIZYJNA:

MARTA LEMKE /KL. 3G/

IWONA MOSTOWSKA  /KL. I C/

SYLWIA PIOTRZKOWSKA /KL. 1C/

KAROLINA MIELEWCZYK  /KL. 1F/

ANDRZEJ KOSTUN  /KL. 1M/

BOGUSŁAW DOMINIK  /KL. 2M/

BARTOSZ DURAJEWSKI /KL. 2A/

Wzorem lat ubiegłych Rada Rodziców zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o wpłatę na fundusz Rady Rodziców. W roku szkolnym 2022/2023 ustalono składkę w wysokości: 100 zł rocznie. Zebrane pieniądze przeznaczane są na szczególne wydatki dla Państwa dzieci, przede wszystkim takie, jak: nagrody na koniec roku szkolnego, za udział w zawodach sportowych, konkursach organizowanych przez szkołę i poza nią oraz wiele innych ważnych aktywności uczniów. Wpłat prosimy dokonywać na konto: 

Rada Rodziców PZS nr 2 w Rumi:

BANK RUMIA SPÓŁDZIELCZY

53 8351 0003 0000 1094 2000 0010  

Zebrania z rodzicami  w roku szkolnym 2019/2020

16.09.2019, godz. 17:00 - Spotkanie organizacyjne z dyrekcją i nauczycielami klas I 

16.09.2019, godz. 17:30 - Klasy I Technikum i Branżowa Szkoła I stopnia

16.09.2019, godz. 18:30 - Klasy II, III, IV Technikum i Branżowa Szkoła I stopnia

16.09.2019, godz. 19:00 - Zebranie "Trójek Klasowych"

 

20.11.2019, godz. 17:00 - Klasy IVTechnikum (oceny przewidywane I okres) 

20.11.2019, godz. 17:30-18:30 - konsultacje 

09.01.2020, godz. 17:00 - Klasy II, III Branżowa i Technikum (oceny przewidywane I okres) + konsultacje 17:00-19:00

09.01.2020, godz. 17:45 - Klasy I Branżowa i Technikum (oceny przewidywane I okres) + konsultacje 17:00 - 19:00

 

20.03.2020., godz. 17:00 - Klasy IV Technikum (oceny przewidywane roczne)

 

26.05.2020, godz. 17:00 - Klasy II, II Branżowa i Technikum (oceny przewidywane roczne) + konsultacje 17:00-19:00

26.05.2019, godz. 17:45 - Klasy I Branżowa i Technikum (oceny przewidywane roczne) + konsultacje 17:00-19:00

HARMONOGRAMczerwiec liperc2021 1HARMONOGRAMczerwiec liperc2021 2

Więcej informacji znajduje się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: https://cke.gov.pl/

Tygodniowy rozkad zaj w BSIS