Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - Młodzi kucharze na rynku pracy - praktyki zagraniczne doskonałą formą dokształcania młodzieży i szansą na lepszą pracę
A A

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

Praktyki kucharzy w Irlandii 

Dla 18 osobowej grupy uczniów z Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Rumi, wakacje okazały się nie tylko wspaniałym okresem do wypoczynku ale również czasem, w którym mogli doskonalić swoje umiejętności zawodowe i językowe. Wszystko to za sprawą udziału w projekcie POWERVET „Młodzi kucharze na rynku pracy - praktyki zagraniczne doskonałą formą dokształcania młodzieży i szansą na lepszą pracę”. W ramach tego dofinansowanego z Funduszy Europejskich – Wiedza Edukacja Rozwój projektu operacyjnego, młodzież w dniach od 2 do 29 lipca odbyła praktyki zawodowe w irlandzkiej miejscowości Youghal w hrabstwie Cork. Młodzi adepci sztuki kulinarnej poznali specyfikę pracy w irlandzkich zakładach gastronomicznych, co wiązało się również z poznawaniem lokalnej, regionalnej kuchni. Ważnym uzupełnieniem stażu zawodowego była również możliwość pogłębienia umiejętności językowych na specjalnie organizowanym kursie oraz w sytuacjach codziennych, nocleg bowiem zapewniały miejscowe rodziny. Partnerem projektu w Irlandii była firma Your International Training, która zorganizowała również wycieczki m.in. do Cork i klify w Ardmore. Opiekunami młodzieży były nauczycielki: Marta Ulatowska, Małgorzata Więcek, Małgorzata Rzepa i Dorota Gaszta. Tegoroczny wyjazd młodzieży z popularnego rumskiego Hipolita, to już trzeci zagraniczny staż dofinansowany z projektów europejskich. Wszystko wskazuje, że absolwenci tej szkoły nie będą mieli problemów ze znalezieniem pracy na krajowym i europejskim rynku.

 

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami uczestnictwa w kolejnym unijnym projekcie realizowanym w naszej szkole. Koordynatorem tego projektu jest Pani Dorota Gaszta.

,,Młodzi kucharze na rynku pracy - praktyki zagraniczne doskonałą formą dokształcania młodzieży i szansą na lepszą pracę'' realizowany w ramach projektu POWERVET-2017-1-PL01-KA102-037312

 

Regulamin rekrutacji kandydatów

Ankieta rekrutacyjna

Formularz rekrutacyjny

POWERVET