Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - Uczniowie "Hipolita" w Grze Miejskiej w Wejherowie

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

Młodzież z klasy I D naszej szkoły Paulina Zabielska, Magdalena Kiełpikowska, Laura Krajewska, Oliwia Szulist i Zuzanna Adamczyk reprezentowały szkołę w III edycji Gry Miejskiej w Wejherowie pod hasłem MŁODZI RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA. Drużyna odwiedzała kolejne punkty tematyczne oraz wykonywała określone zadania i pogłębiała wiedzę w zakresie: udzielania pierwszej pomocy, profilaktyki HIV/AIDS, zagrożeń jakie niesie używanie środków psychoaktywnych, profilaktyki cyberprzemocy, zdrowego stylu życia i profilaktyki nowotworowej, bezpieczeństwa podczas wypoczynku oraz bezpieczeństwa pożarowego. Gra terenowa stanowi formę profilaktyki, w której dobra, interaktywna zabawa  w połączeniu z tematami zdrowotnymi utrwala wiedzę na temat prawidłowych zachowań zdrowotnych oraz zwiększa świadomość młodzieży w zakresie potencjalnych zagrożeń. Opiekunami grupy „Hipolita” byli: Emilia Dalecka i Piotr Skrzypkowski.