12 października 2018 roku, w naszej szkole obchodzono uroczyście Dzień Edukacji Narodowej. Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy szkoły i uczniowie zebrali się podczas szkolnej akademii. Dyrektor  „Hipolita” Halina Filińska podziękowała za pracę i wręczyła nagrody nauczycielom oraz  pracownikom szkoły.Część artystyczną przygotowali członkowie szkolnego samorządu.