W dniu 17 września obchodzony jest Światowy Dzień Sybiraka. Dzień ten przypomina o napaści na Polskę Armii Czerwonej ZSRR w 1939 roku. Tego dnia od Wschodu bez wypowiedzenia wojny czerwonoarmiści na rozkaz Józefa Stalina wypełnili postanowienia traktatu zawartego z III Rzeszą, zwanego Paktem Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939 roku, będąca formalnie paktem o nieagresji pomiędzy tymi państwami, która zgodnie z tajnym protokołem dodatkowym, stanowiącym załącznik do oficjalnego dokumentu umowy, dotyczyła rozbioru terytoriów lub rozporządzania niepodległością suwerennych państw : Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii i Rumunii. Pakt ten bywa nazywany IV rozbiorem Polski.

Podobnie jak w latach ubiegłych oficjalne obchody tego dnia na Pomorzu odbyły się w Gdańsku na Cmentarzu Łostowickim, gdzie pod pomnikiem "Golgoty Wschodu"  spotykają się członkowie gdańskiego oddziału Związku Sybiraków i Rodziny Katyńskiej w Gdańsku, ich potomkowie, kombatanci, przedstawiciele władz i wojska oraz młodzież szkolna, by wspólnie wspomnieć i modlić się za Polaków wywiezionych na Syberię, na północne rubieże Rosji i do Kazachstanu, a także za żołnierzy polskich poległych w walce z radzieckim okupantem i zamordowanych w sowieckich więzieniach. Wśród pocztów trójmiejskich szkół znalazły się sztandary Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Rumi im. Hipolita Roszczynialskiego oraz Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie, z którą to nasza szkoła współpracuje od dwóch lat. Młodzież i Grono Pedagogiczne z „Hipolita” reprezentowali: uczniowie klasy 4A i 4B wraz z nauczycielem Rafałem Nowickim. Do wspólnego zdjęcia z młodzieżą stanął również marszałek województwa pomorskiego : Mieczysław Struk.