Młodzi ludzie, którzy stoją przed podjęciem decyzji o wyborze szkoły średniej mogli z bliska przyjrzeć się ofercie rumskiego „Hipolita”. 21 kwietnia i 18 maja 2018 roku drużyna PZS nr 2 w Rumi zorganizowała Dni Otwarte Szkoły, które przebiegały pod hasłem: „Fabryka Zawodów u Hipolita” Uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów witali i oprowadzali po szkole starsi koledzy i koleżanki. W sali gimnastycznej przygotowano szereg stoisk – każde poświęcone zostało innemu zawodowi. Chętni do nauki w technikum znajdą w szkole klasy o profilu: logistyk, spedytor, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik obsługi turystycznej oraz technik usług fryzjerskich. W nowym roku szkolnym w PZS nr 2 w Rumi powstaną dwie nowe klasy: technik przemysłu mody oraz technik hotelarstwa. W branżowej  szkole I stopnia absolwenci gimnazjum mogą kontynuować naukę w zawodach: kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer i sprzedawca. Uczniowie, którzy zdecydują się na naukę w klasie wielozawodowej, mogą wybrać spośród kilkudziesięciu zawodów, wśród których nowością w tym roku będzie kominiarz. Firma „Porta” wyraziła gotowość objęcia patronatem uczniów chętnych do podjęcia nauki w zawodzie stolarz.

Filmik o dniu otwartym na facebooku Powiatu Wejherowskiego