Dnia 23 lutego 2018 roku klasy o profilu logistycznym uczestniczyły w warsztatach z kryminalistyki zorganizowanych w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni. Młodzież aktywnie uczestniczyła w zajęciach i dowiedziała się w jaki sposób kryminalistyka wiąże się z logistyką. Na koniec każdy uczestnik warsztatów otrzymał Certyfikat.