Uczniowie klasy pierwszej Branżowej Szkoły 1 stopnia kształcący się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych odwiedzili firmę FEDERAL-MOGUL BIMET S.A. w Gdańsku, która od 70 lat wnosi swoje doświadczenia w rozwój branży Automotive. Dzięki uprzejmości firmy mogliśmy zapoznać się z procesem produkcyjnym łożysk ślizgowych, taśm bimetalowych i proszków brązu. Przedstawiono nam również historię firmy, zasięg współpracy i priorytety działalności przedsiębiorstwa w branży Automotive. Wizyta w firmie dostarczyłam nam cennych informacji o nowych technologiach stosowanych w produkcji panewek i tulejek oraz zarządzaniu dużym zakładem produkcyjnym. Więcej informacji na temat firmy FEDERAL-MOGUL BIMET S.A. znajdziecie na stronie internetowej http://www.federalmogulbimet.pl/