Jak co roku, w dniu 17 września obchodziliśmy Światowy Dzień Sybiraka. Dzień ten przypomina nam o napaści na Polskę Armii Czerwonej ZSRR.

Tego dnia od Wschodu bez wypowiedzenia wojny czerwonoarmiści na rozkaz J. Stalina wypełnili postanowienia traktatu zawartego z III Rzeszą, zwanego Paktem Ribbentrop-Mołotow-(nazwanego tak od nazwisk ministrów spraw zagranicznych III Rzeszy i ZSRR)- z 23 sierpnia 1939 roku, będąca formalnie paktem o nieagresji pomiędzy tymi państwami, która zgodnie z tajnym protokołem dodatkowym, stanowiącym załącznik do oficjalnego dokumentu umowy, dotyczyła rozbioru terytoriów lub rozporządzenia niepodległością suwerennych państw: Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, FinlandiiRumunii. Bywa także określany jako IV Rozbiór Polski.

Podobnie jak w  latach ubiegłych oficjalne obchody tego dnia na Pomorzu miały miejsce w Gdańsku na Cmentarzu Łostowickim, gdzie pod pomnikiem "Golgoty Wschodu"  spotkali się członkowie gdańskiego oddziału Związku Sybiraków i Rodziny Katyńskiej w Gdańsku, ich potomkowie, kombatanci, przedstawiciele władz i wojska oraz młodzież szkolna, by wspólnie wspomnieć i modlić się za Polaków wywiezionych na Syberię, na północne rubieże Rosji i do Kazachstanu, a także za żołnierzy polskich poległych w walce z radzieckim okupantem i zamordowanych w sowieckich więzieniach.

Wśród pocztów i sztandarów trójmiejskich szkół obecni byli uczniowie wraz z opiekunami z naszej szkoły oraz młodzieżą z  Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie, z którą to nasza szkoła współpracuje od zeszłego roku. Młodzież i Grono Pedagogiczne z "Hipolita"reprezentowali: Dawid Grzelczyk i Natalia Kilichowska wraz z nauczycielem Rafałem Nowickim.