Inwestor przekazał wykonawcy plac budowy w dniu 06.06.2017 r. Wykonawca rozpoczął roboty budowlane dnia 12 czerwca 2017 roku.W tym miesiącu wykonano roboty rozbiórkowe przewidziane w projekcie: wyburzenie części nadziemnej parterowego budynku dawnej szkoły podstawowej, usunięcie kolizji z istniejącym gazociągiem. Po zakończeniu tego etapu rozpoczęto roboty ziemne. W lipcu wykonano wykopy pod nowy budynek dydaktyczny, wykonano ławy i ściany fundamentowe pod nowy budynek oraz izolację przeciwwilgociową ław i ścian fundamentowych.W sierpniu rozpoczęto realizację ścian zewnętrznych obiektu. Do dnia 15 sierpnia 2017 roku wykonawca planuje wykonane nadproży nad oknami i oczekuje na dostawę stropu. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie widzi zagrożenia umownego terminu zakończenia robót budowlanych.