Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - Podpisanie umów Erasmus +
A A

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

 W dniu 28 czerwca 2017 r., uczniowie z „Hipolita” wyjeżdżający w ramach projektu Erasmus+ na praktyki zawodowe do Irlandii podpisali umowy. W niedzielę 2 lipca grupa 20 uczniów- beneficjentów projektu wraz z dwójką opiekunów, Paniami: Urszulą Kordyńską i Dorotą Gasztą wylecieli do irlandzkiego Cork, gdzie przez miesiąc będą dokształcać się pracując w irlandzkich firmach, każdy według wybranego kierunku kształcenia.

 

Dzięki zagranicznej praktyce nasi uczniowie poza zagranicznym doświadczeniem zdobędą dodatkowe praktyczne umiejętności zawodowe, podszkolą język angielski, poznają nowych znajomych. Młodzi ludzie poznają nie tylko nowe środowisko pracy ale też inny kraj Unii Europejskiej, do którego w ostatnim czasie w celach zarobkowych wyjechało wielu Polaków. Dla dyrekcji i nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi najważniejszym celem jest takie kształcenie uczniów, które zapewni bardzo dobre przygotowanie zawodowe równoznaczne ze znalezieniem pracy. Szkoła kładzie nacisk na podnoszenie atrakcyjności kształcenia zawodowego m.in. poprzez zdobywanie doświadczenia na praktykach. Tę wiedzę młodzież będzie mogła wykorzystać po powrocie do Polski, podczas zajęć z przedmiotów zawodowych w ostatnim roku nauki oraz w trakcie zewnętrznego egzaminu zawodowego. Dzięki praktykom zagranicznym łatwiej będzie im uczyć się i korzystać z dobrych praktyk. Nie bez znaczenia jest fakt, ze korzystanie z języka angielskiego w pracy i poza nią pozwoli na podniesienie jego poziomu.

Projekt, w którym uczestniczy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi daje też ogromne możliwości nauczycielom, którzy mogą zapoznać się z nowymi technikami i sposobami kształcenia zawodowego. „Hipolit” jest placówką aktywną edukacyjnie i wciąż się rozwija. Dzięki programowi Erasmus+ uczniowie mają szansę rozwoju, zdobycia nowych umiejętności zawodowych i językowych, które w przyszłości ułatwią im znalezienie pracy.

 

przygotował: Rafał Nowicki, zdj. Danuta Necel-Lewandowska