Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - JOB SHADOWING.
A A

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

W dniach od 15 do 20 listopada 2021 r nauczyciele przedmiotów zawodowych logistycznych i spedycyjnych Pani Katarzyna Romel i Agnieszka Leszczyńska wzięły udział w praktykach zawodowych w ramach projektu „ Job Shadowing”- nowe doświadczenia, nowe kompetencje”

 Zajęcia odbywały się na Uniwersitat Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i w tamtejszej Izbie Rzemieślniczej. Przedstawione zostały zagadnienia dotyczące kształcenia dualnego, uznawania kwalifikacji oraz sposobu określenia predyspozycji zawodowych.

Odbyły się również zajęcia w Hucie Arcelor Mittal gdzie zapoznano z organizacją pracy i wykorzystaniem transportu wewnętrznego. Przedstawiono działania logistyczne w firmie, łańcuch dostaw, zasady wykorzystania transportu kolejowego.