Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - UROCZYSTE ROZDANIE EUROPASS MOBILNOŚĆ

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

W dniu 30 stycznia 2020 roku odbyła się uroczystość podsumowująca I mobilność Programu Erasmus+ sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój POWER:  

Wniosek numer: 2018-1-PL01-KA102-047709

Tytuł: Z rumskiego Hipolita do Europy- zagraniczna praktyka i zdobyte doświadczenie szansą na znalezienie pracy (kwota dofinansowania wynosi 117324,00  EURO tj. 505924,55  PLN).

Podczas uroczystości, w której uczestniczyła społeczność szkolna, młodzież uczestnicząca w pierwszej mobilności praktyk zagranicznych w Sligo, w Irlandii otrzymała dokumenty Europass - Mobilność potwierdzające kwalifikacje i umiejętności zdobyte w innym kraju Unii Europejskiej. Dokumenty wręczyła beneficjentom Programu Erasmus+ osobiście dyrektor szkoły, p. Halina Filińska.

Uczniowie mogli podzielić się swoimi doświadczeniami. Również koordynator projektu- Rafał Nowicki opowiedział o możliwościach i  korzyściach dla uczniów, jakie daje udział w takim projekcie.

IMG 20200130 124949