Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza zaprasza wszystkich uczniów pomorskich szkół zawodowych do udziału w konkursach zawodowych „Razem do zawodu”w branży: "Transport, logistyka i motoryzacja" oraz "Turystyka, sport i rekreacja"

Konkursy odbędą się w ramach projektu  „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” realizowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 3.3.2).

Głównym celem konkursów „Razem do zawodu” jest wzmocnienie rozwoju gospodarczego regionu w obszarach odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom rynku pracy poprzez przygotowanie kompetentnych kadr na rynek pracy.

Szczegółowym celem konkursów „Razem do zawodu” jest zainspirowanie uczniów do podjęcia pracy zespołowej nad wspólnym przedsięwzięciem wykorzystującym wiedzę oraz umiejętności z zakresu "Transport, logistyka i motoryzacja" oraz "Turystyka,sport i rekreacja" metodą projektu edukacyjnego. 

Konkursy składają się z 4 etapów:

I etap – obejmuje nadsyłanie przez organ prowadzący Karty zgłoszeniowej do Konkursu w terminie do 16.02.2018 roku.
II etap – obejmuje nadsyłanie przez Szkołę Karty Projektu w terminie do 02.03.2018 roku.
III etap – obejmie ocenę nadesłanych Kart Projektów, zawierających syntetyczny opis projektu pod względem formalnym oraz merytorycznym w terminie 05-09.03.2018 roku.

Projekty, które przejdą ocenę formalną i merytoryczną zostaną zakwalifikowane do IV etapu konkursu.

IV etap – obejmuje prezentację przez zespół projektowy projektu przed Komisją Konkursową – Konkursu „Razem do Zawodu” w dniu 20.03.2018 roku.

Podczas finału nastąpi ogłoszenie zwycięzców oraz uroczyste wręczenie nagród.
 
Więcej informacji na stronie: www.rigp.pl oraz u Kierownika Szkolenia Praktycznego Pani Sylwii Pojawy.
 
 

Regulamin Konkursu Zawodowego “Razem do zawodu”