Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - INFORMACJA DLA KANDYDATÓW BSIIS
A A

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

WAŻNE!

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

informuje, że w związku z brakiem minimalnej tj. 20 osób, wymaganej liczby kandydatów,

ODDZIAŁ BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA NIE ZOSTAŁ UTWORZONY.