Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - KANDYDACI PRZYJĘCI DO BSIS AKTUALIZACJA Z DNIA 04.08.2022
A A

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

WAŻNE !!!

Kandydaci, którzy nie dostarczą wszystkich niezbędnych dokumentów nie zostaną wpisani na listę uczniów.

KANDYDACI PRZYJĘCI DO BSIS AKTUALIZACJA Z DNIA 04.08.2022