Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - Listy uczniów przyjętych do Technikum
A A

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

Ważne!

Kandydaci znajdujący się na liscie przyjętych są zobowiązani do niezwłocznego dostarczenia brakujących dokumentów.
Jest to niezbędnym warunkiem do wpisania na listę uczniów od 01 września 2022 r.

Listy uczniów przyjętych do Technikum