Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - WAŻNE INFORMACJE
A A

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

  1.  Od dnia 1 lipca 2022 r., od godz. 00:00, do dnia 31 lipca 2022 r., do godziny 23:59 na całym Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązuje trzeci stopień alarmowy CRP (stopień CHARLIE-CRP).                                                    
  2.  Od dnia 1 lipca 2022 r., od godz. 00:00, do dnia 31 lipca 2022 r., do godziny 23:59 na całym Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązuje drugi stopień alarmowy BRAVO.