Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - Przetargi
A A

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

W dniu 04.09.2023 r zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na platformie e- Zamówienia na roboty budowlane pn.:

„Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół nr 2   w Rumi    o kompleks 9 pracowni zawodowych branży mechanicznej, branży spedycyjno – logistycznej i branży hotelarsko- gastronomiczno- turystycznej.” Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. pod numerem  2023/BZP 00380626/01.

W dniu 02.06.2023 r. został unieważniony przetarg na roboty budowlane:

„Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół nr 2   w Rumi  o kompleks 9 pracowni zawodowych branży mechanicznej, branży spedycyjno – logistycznej i branży hotelarsko- gastronomiczno- turystycznej.”

Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art.255 pkt.6 ustawy Pzp.

W dniu 25.05.2023 r zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na platformie e- Zamówienia na roboty budowlane pn.:

„Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół nr 2   w Rumi    o kompleks 9 pracowni zawodowych branży mechanicznej, branży spedycyjno – logistycznej i branży hotelarsko- gastronomiczno- turystycznej.”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. pod numerem 2023/BZP 00233210/01.

Aktualizacja planu postępowania o udzielenie zamówień na rok 2023

Plan postępowań zamówień publicznych na 2023 rok

Plan postępowań zamówień publicznych na 2022 rok

Plan postępowań zamówień publicznych na 2021 rok

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania