Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - Praktyka zawodowa
A A

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

     

02.10.2023-27.10.2023

Praktyki klasy:  IV A TŻIUG/TMP, IV B TL, IV C TOT/HOT

06.11.2023-01.12.2023

Praktyki klasy: IV D TUF/SPED

12.02.2024-08.03.2024*

Praktyki klasy: III B TL, III C TOT/HOT

19.02.2024-16.03.2024*

Praktyki klasy: III D TUF

15.04.2024-14.05.2024*

Praktyki klasy: III A TŻiUG, III F SPED/TPM

*140 h (20 dni po 7h)

* termin może ulec zmianie ze względu na Projekt Erasmus