Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - Zebrania z rodzicami
A A

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

 14.09.2023 godz. 17.00

Spotkanie organizacyjne z dyrekcją i nauczycielami klasy I Technikum i BSIS

14.09.2023 godz. 17.30

Klasy I Technikum, I, II, III Branżowa Szkoła I stopnia: spotkanie z Wychowawcą

14.09.2023 godz. 18.30

Klasy II, III, IV, V Technikum: spotkanie z Wychowawcą

21.11.2023 godz. 17.15 + konsultacje 17.15-18.30

Klasy V Technikum  (oceny przewidywane I okres)

20.12.2023 godz. 17.00 + konsultacje 17.00-19.00

Klasy  I, II, III Branżowa Szkoła I stopnia (oceny przewidywane I okres)

20.12.2023 godz. 17.45 + konsultacje 17.00-19.00

Klasy I, II, III, IV Technikum (oceny przewidywane I okres)

25.03.2024 godz. 17.00 + konsultacje 17.30-18.30

Klasy V Technikum (oceny przewidywane roczne)

20.05.2024 godz. 17.00 + konsultacje 17.00-19.00

Klasy I, II, III Branżowa Szkoła I stopnia (oceny przewidywane roczne)

20.05.2024 godz. 17.45 + konsultacje 17.00-19.00

 Klasy I, II, III, IV, V Technikum (oceny przewidywane roczne)

14.09.2023 godz. 19.00

Zebranie Rad klasowych rodziców

20.12.2023 godz. 18.00

Spotkanie Rad klasowych rodziców z dyrektorem ds. wychowawczych oraz specjalistami

20.05.2024 godz. 18.00

Spotkanie Rad klasowych rodziców z dyrektorem ds. wychowawczych oraz specjalistami