Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - Opieka stomatologiczna
A A

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

Uczniowie naszej szkoły mogą skorzystać z usług opieki stomatologicznej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej nr 1 w Rumi przy ulicy Derdowskiego 23. 

Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami wykonuje:

1)     świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia,

2)     profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia

Aby skorzystać ze świadczeń należy się zarejestrować na wizytę telefonicznie, bądź osobiście. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego lub jego obecność w czasie wizyty w palcówce.

Zakres świadczeń jest realizowany zgodnie z Ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U.z 2019, poz.1078)