Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - Egzaminy zawodowe
A A

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

Drodzy uczniowie !

 (dotyczy także osób, które nie zdały egzaminu w sesji lato 2023 r.) oraz słuchacze KKZ!!!

Do 15 września 2023 r.  należy złożyć deklaracje na egzamin zawodowy w sesji zima 2024 r.

SKŁADANIE DEKLARACJI NA EGZAMIN ZAWODOWY - SESJA ZIMA 2024 r. - sesja poprawkowa.

Do 15 września 2023 r.  należy złożyć deklaracje na egzamin zawodowy w sesji zima 2024 r. 

 

08.09.2023 r.

Obowiązek przystąpienia ucznia do egzaminu zawodowego lub czeladniczego

Przystąpienie ucznia i słuchacza do egzaminu zawodowego we wskazanym przez dyrektora szkoły odpowiednio roku szkolnym lub semestrze jest jednym z warunków uzyskania promocji do klasy programowo wyższej, na semestr programowo wyższy lub ukończenia szkoły. Dla ucznia branżowej szkoły I stopnia młodocianego pracownika zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem warunkiem ukończenia szkoły jest przystąpienie do egzaminu czeladniczego prowadzonego przez komisje izb rzemieślniczych.