Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - Technik spedytor
A A

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

 

Okres nauki: 5 lat dla absolwentów Szkół Podstawowych.

Tryb nauki:  dzienny.

Potwierdzenie kwalifikacji: egzamin zawodowy oraz matura.

Jesteś dobrym organizatorem, interesujesz się transportem? Chcesz mieć dynamiczną i ciekawą pracę? Spedytor to niewątpliwie zawód przyszłości. Każda firma transportowa poszukuje specjalistów do sprawnego obsługiwania klientów.

U nas nauczysz się:

 • planować i organizować prace związane z przewozem ładunków,
 • prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zadań transportowo-spedycyjnych,
 • kalkulować cen usług spedycyjno-transportowych,
 • przygotowywać ładunki do transportu,
 • dobierać środki techniczne do realizacji procesów transportowych,
 • nadzorować przebieg procesu transportowego wykorzystując systemy monitorowania i rejestrowania środków transportu i ładunków,
 • przygotowywać ofertę usług spedycyjnych w języku polskim i języku obcym,
 • sporządzać umowy z klientami, kontrahentami krajowymi i zagranicznymi,
 • stosować przepisy prawa dotyczące technicznych środków realizacji procesów transportowych.

Dlaczego warto wybrać Hipolita?

 • nowoczesne i zmodernizowane obiekty szkoły,
 • profesjonalna kadra dydaktyczna dająca gwarancję bardzo dobrego przygotowania do zawodu,
 • nowoczesne i bardzo dobrze wyposażone pracownie,
 • praktyki zawodowe pod okiem prawdziwych profesjonalistów,
 • wycieczki na warsztaty oraz do firm transportowych,
 • możliwość udziału w praktykach zagranicznych Erasmus +,
 • udział w konkursach  organizowanych na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim,
 • możliwość ukończenie dodatkowych kursów m. in. prawo jazdy kat. B,  kursy obsługi wózków widłowych z uprawnieniami UDT, kurs magazynowania, kurs ADR podstawowy i kurs MS EXCEL.

Współpraca z uczelniami:

 • z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni,
 • z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu.

Praca:

Osoba posiadająca kwalifikacje  w zakresie spedycji znajdzie zatrudnienie m.in. w firmach spedycyjnych, transportowych, handlowych, przedsiębiorstwach transportu kolejowego, agencjach obsługi portów lotniczych czyli w szeroko rozumianej branży spedycyjno- transportowej.Technicy spedytorzy  należą do grupy poszukiwanych pracowników i mogą być zatrudniani między innymi na następujących stanowiskach:

 • specjalista ds. spedycji krajowej i międzynarodowej,
 • sprzedawca usług spedycyjnych: krajowych, morskich, kolejowych,
 • spedytor: krajowy, międzynarodowy, morski, lotniczy,
 • referent spedycyjny,
 • kierownik punktu ładunkowego,
 • dyspozytor ładunkowy,
 • organizator przewozów,
 • taksator,
 • specjalista ekspedytor ds. obsługi punktu eksploatacji.

 Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

 • SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów.